Spring til indhold

Byg og Miljøportalen

En trinvis guide til, hvordan du udfylder, indsender og færdigmelder en ansøgning i Byg og Miljø (BOM)

Her kan du se en trinvis gennemgang af, hvordan du kan fremsøge den ansøgning, du vil udfylde i Byg og Miljøportalen (BOM). 

Når du når til en side, som ikke er relevant for dit projekt, skal du sætte flueben i boksen udfor teksten, "Dette dokumentationskrav er ikke relevant for denne ansøgning".

Trin 1: åben www.bygogmiljoe.dk

Trin 2: klik på login, og log på med dit MitID. Så kommer du ind på forsiden. Tjek at du er logget på, ved at dit navn står oppe i højre hjørne, ved siden af log ud.

Trin 3: Klik på "Start nyt projekt". Så kommer du ind på siden med Overskriften "Overblik", hvor du skal navngive dit projekt. Herefter skal du helt ned i bunden og klikke "Næste".

Trin 4: Du kommer til siden "Hvor er dit projekt?". Her skal du indtaste adressen på den ejendom hvor kloakarbejdet skal udføres. Herefter skal du helt ned i bunden og klikke "Næste".

Trin 5: Du kommer til siden "Tilknyttede personer" hvor du har mulighed for at tilknytte personer som har interesse i dit projekt, for eksempel bygherre eller kloakmester, alt efter hvem der ansøger.

Trin 6: Du kommer til siden "Hvad skal du lave i dit projekt?". I søgefeltet, skal du indtaste titlen på den renseløsning, du vil søge om, for eksempel Nedsivning af spildevand. For at se alle titlerne, kig i fanen "Er du kloakmester", her på siden?. Herefter skal du helt ned i bunden og klikke "Næste".

Trin 7: Du kommer ind på siden "forhold på projektstedet", hvor du kan få oplysninger om for eksempel forurening og andre forhold på ejendommen. 

Trin 8: Du kommer ind på siden "Kontaktoplysninger på ejeren". Her starter ansøgningen, og du kan i venstre side, se overskrifterne på de punkter, du skal udfylde. Læg mærke til, at felterne med rød stjerne skal udfyldes før, du kan indsende ansøgningen. 

Når du har indsendt din ansøgning og fået tilladelse til at kunne gå i gang med etableringen af anlægget, skal du færdigmelde projektet. Gå videre til trin 9, for at se hvordan. 

Trin 9: Når du skal færdigmelde dit projekt, skal du klikke på "Når arbejdet udføres", i venstre side. Derefter klikker du på titlen af den ansøgning som du er i gang med, (i vores eksempel, nedsivning af spildevand). Herefter klikker du på "kloakplan for regn eller spildevandsanlæg til færdigmelding af afløbs og kloakarbejde". Her skal du vedhæfte kloaktegningen. Gå herefter til færdigmelding af... (ansøgningens navn). 

Trin 10: Her skal du vedhæfte færdigmelding på anlægget. Sørg for at der er underskrift og stempel fra autoriseret kloakmester på kloaktegningen, såfremt der er behov for det. 

Trin 11: Når dit projekt er færdigmeldt og modtaget af kommunen, afsluttes sagen og BBR opdateres på din ejendom. Du vil derefter modtage en notifikation i din e-Boks.

Hvis du har problemer med Byg og Miljøportalen, kan du kontakte spildevandsteamet på tlf. 72 36 82 37Feedback

Sidst opdateret

16.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen