Spring til indhold

Når du får et påbud

Her kan du læse om, hvilke faser der er forbundet med et påbud om forbedret renseløsning på din ejendom

Et typisk forløb om forbedret renseløsning

Hvis du ikke selv går i gang med arbejdet, før du får et påbud fra kommunen, vil et almindeligt forløb se ud som følger:

Orientering om muligt varsel

Kommunen skal indhente oplysninger om din nuværende renseløsning.

Du vil modtage et brev, hvor Holbæk Kommune beder dig om at indtegne kloakforholdene på din ejendom, så spildevandsteamet kan sammenligne dem, med de eventuelle oplysninger kommunen har i arkivet.

Du bliver bedt om at angive på et kort, hvordan dit spildevand håndteres i dag. 

Du vil samtidig få tilsendt en vejledning til, hvordan du skal tegne løsningen ind på kortet sammen med et satellitbillede af din ejendom. 

Hvis din renseløsning ikke har udledning til et vandløb eller sø og Holbæk kommune ikke ligger inde med tilfredsstillende dokumentation på dette, skal der en autoriseret kloakmester ud på din ejendom og bekræfter det med en kloaktegning. 

Hvis din renseløsning ikke lever op til rensekravet, vil du modtage et varsel om at du vil blive påbudt at lave en forbedret renseløsning på din ejendom der opfylder dette krav.

Varsel

Du modtager et varsel om påbud

Hvis Holbæk Kommune konstaterer, at din ejendom skal have en forbedret renseløsning, modtager du først et skriftligt varsel med en varslingsperiode på en måned.

Sammen med varslet modtager du som grundejer en kort gennemgang af forløbet.

I varslet er der også en miljøteknisk redegørelse, hvor Holbæk Kommune beskriver afløbsforholdene på din ejendom, herunder hvilket vandløb eller sø, spildevandet fra din ejendom formodes at udledes til.

I varslingsperioden har du som borger mulighed for, at komme med indsigelser mod det varslede påbud og eventuelt ansøge om at få adgang til afdragsordningen.

Varslet indeholder også et tilbud om kontraktligt medlemskab af Fors A/S. Du kan løse mere om kontraktligt medlemskab under fanen Kontraktligt medlemskab.

I forbindelse med varslet, vil du blive indbudt til et cafemøde med medarbejdere fra kommunens spildevandsteam, hvor du kan komme og få svar på dine spørgsmål. 

Cafemøde

Medarbejdere fra kommunens spildevandsteam afholder et cafemøde for berørte husejere.

Holbæk kommunes spildevandsteam arrangerer et uformelt cafemøde i dit nærområde, hvor du som borger, hvis du har lyst, kan komme og stille spørgsmål til spildevandsteamet. 

Her kan du også snakke med dine naboer om fordele og ulemper, ved eventuelt at gå sammen om at lave et fælles renseløsning. 

Påbud

Du modtager et påbud, med en frist på 2 år, om at skulle etablere en forbedret renseløsning på din ejendom

Holbæk Kommune sender dig et påbud om at etablere en forbedret spildevandsrensning på din ejendom, hvis din nuværende løsning ikke lever op til kravene. 

Påbudsfristen er to år, fra du modtager påbuddet, til du kan få etableret og færdigmeldt en ny renseløsning, der opfylder rensekravet for dit område. 

Løsning

Du skal vælge en renseløsning, der passer til dit behov, og opfylder rensekravet.

Det er dig som grundejer, der skal kontakte en autoriseret kloakmester, der skal stå for udførelsen af din nye renseløsning.                                                                                                              

Tal med kloakmesteren om, hvilken renseløsning der passer bedst i forhold til dine behov, og for at opfylde rensekravet. 

Det er altid en god ide at indhente flere tilbud end et. 

Ansøgning

Kommunens spildevandsteam skal give tilladelse til at udføre anlægget.

Det er vigtigt, at du eller kloakmesteren søger om tilladelse hos Holbæk Kommunes spildevandsteam, før du etablerer et nyt anlæg. Spildevandsteamet skal først vurdere, om der kan gives tilladelse til det anlæg, du gerne vil have.

Du skal indsende din ansøgning igennem byg og miljøportalen på www.bygogmiljoe.dk.

Din kloakmester kan finde hjælp til at ansøge på denne side, under "Er du kloakmester?" eller ved at kontakte spildevandsteamet. 

Holbæk Kommune anbefaler, at kloakmesteren indtegner renseløsningen i et eksternt program og uploader denne sammen med ansøgningen.

Etablering

Når du har fået tilladelse fra spildevandsteamet, kan arbejdet gå i gang.

Når tilladelsen er givet, kan du og kloakmesteren gå igang med at etablere den renseløsning, I er blevet enige om, er den rigtige for din ejendom.

Færdigmelding

Når arbejdet er færdigt, er det meget vigtigt at det færdigmeldes til Holbæks Kommunes spildevandsteam

Når kloakmesteren har etableret anlægget, er det meget vigtigt at han indsender en færdigmelding af udført kloakarbejde.

Dette består i, at kloakmesteren går ind i det projekt, der er oprettet på din ejendom, i byg og miljøportalen. Her vedhæfter han en stemplet målfast tegning ”som udført” og færdigmelder projektet. Gå til Byg og miljøportalen på www.bygogmiljoe.dk.

Herefter retter Holbæk Kommune BBR-afløbskoden på din ejendom, så den rigtige renseløsning fremgår, og sagen afsluttes.

Overholder du ikke påbudsfristen

Hvis du ikke får etableret en forbedret renseløsning på din ejendom inden for påbudsfristen, en eventuel udskudt frist eller du ikke har taget kontakt til spildevandsteamet, vil du modtage et varsel om politianmeldelse.Feedback

Sidst opdateret

04.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen