Spring til indhold

Orientering om muligt varsel

Kommunen skal indhente oplysninger om din nuværende renseløsning.

Du vil modtage et brev, hvor Holbæk Kommune beder dig om at indtegne kloakforholdene på din ejendom, så spildevandsteamet kan sammenligne dem, med de eventuelle oplysninger kommunen har i arkivet.

Du bliver bedt om at angive på et kort, hvordan dit spildevand håndteres i dag. 

Du vil samtidig få tilsendt en vejledning til, hvordan du skal tegne løsningen ind på kortet sammen med et satellitbillede af din ejendom. 

Hvis løsningen ikke har udledning til et vandløb eller sø, og ligger kommunen ikke inde med en tilfredsstillende kloaktegning, så skal der en autoriseret kloakmester ind over, og udfærdige en kloaktegning, der bekræfter dette. 

Afhængigt af om din renseløsning lever op til kravene, vil du modtage et varsel om at du vil blive påbudt at lave en forbedret renseløsning på din ejendom.Feedback

Sidst opdateret

29.10.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen