Spring til indhold

Orientering om muligt varsel

Kommunen skal indhente oplysninger om din nuværende renseløsning.

Du vil modtage et brev, hvor vi beder dig om at indtegne kloakforholdene på din ejendom, så spildevandsteamet kan sammenligne dem, med de eventuelle oplysninger vi har i arkivet.

Du bliver bedt om at angive på et kort, hvordan dit spildevand håndteres i dag. 

Du vil samtidig få tilsendt en vejledning til, hvordan du kan tegne din nuværende renseløsning på din ejendom. 

Hvis din renseløsning ikke har udledning til et vandløb eller sø og Holbæk kommune ikke ligger inde med tilfredsstillende dokumentation på dette, skal der en autoriseret kloakmester ud på din ejendom og bekræfter det med en kloaktegning. 

Hvis din renseløsning ikke lever op til rensekravet, vil du modtage et varsel om at du vil blive påbudt at lave en forbedret renseløsning på din ejendom der opfylder dette krav.Feedback

Sidst opdateret

16.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen