Spring til indhold

Varsel

Du modtager et varsel om påbud

Hvis Holbæk Kommune konstaterer, at din ejendom skal have en forbedret renseløsning, modtager du først et skriftligt varsel med en varslingsperiode på en måned.

Sammen med varslet modtager du som grundejer en kort gennemgang af forløbet.

I varslet er der også en miljøteknisk redegørelse, hvor Holbæk Kommune beskriver afløbsforholdene på din ejendom, herunder hvilket vandløb eller sø, spildevandet fra din ejendom formodes at udledes til.

I varslingsperioden har du som borger mulighed for, at komme med indsigelser mod det varslede påbud og eventuelt ansøge om at få adgang til afdragsordningen.

Varslet indeholder også et tilbud om kontraktligt medlemskab af Fors A/S. Du kan løse mere om kontraktligt medlemskab under fanen Kontraktligt medlemskab.

I forbindelse med varslet, vil du blive indbudt til et cafemøde med medarbejdere fra kommunens spildevandsteam, hvor du kan komme og få svar på dine spørgsmål. Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard