Spring til indhold

Er du kloakmester?

Skal du som kloakmester, udføre arbejde på ejendomme i det åbne land i Holbæk kommune?

Du skal altid ansøge om tilladelse til at etablere en renseløsning gennem portalen "Byg og Miljø"

I Holbæk kommune skal spildevandsteamet have alle ansøgninger igennem bygogmiljoe.dk. 

Du skal huske at færdigmelde dit projekt i Byg og Miljøportalen, med en færdigmelding samt målfast tegning over det udførte arbejde, der er underskrevet og stemplet. 

Færdigmeldingsblanket til vedhæftning i BOM

Hent blanketten ved at trykke på linket, her. 

Generelt for bundfældningstanke:

Krav til ansøgninger der indeholder en bundfældningstank:

Du skal huske at oplyse om CE-mærke, producent, model og størrelse.

Generelt for anlæg med nedsivning af spildevand:

Hvis der er tale om et anlæg med nedsivning af spildevand, om det er renset eller urenset,

Skal du undersøge:

 • Er jorden egnet til nedsivning?
 • Afstanden fra terræn til grundvand?
 • Afstand til indvinding af drikkevand og markvanding i nærheden.

Nedsivningsanlæg:

Ansøgningstitler: Nedsivning af spildevand eller Udledning af spildevand renset i nedsivningsanlæg

Krav til ansøgning om nedsivningsanlæg:

 • At der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden er egnet til nedsivning.
 • At bunden af nedsivningsanlægget så vidt muligt placeres 2,5 meter og mindst én meter over højeste grundvandsstand.
 • At afstanden til nærmeste drikkevandsboring er mindst 300 meter.
 • At afstanden til nærmeste anlæg til vandindvinding, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 150 meter.
 • Hvis anlægget ligger tættere end 25 meter på et vandløb, sø eller hav skal, der søges om udledningstilladelse.

Beplantet filteranlæg:

Ansøgningstitler: Udledning af spildevand renset i beplantet filteranlæg eller Nedsivning i faskine af spildevand renset i beplantet filteranlæg 

Krav til ansøgning om beplantede filteranlæg:

Et beplantet filteranlæg skal ikke overholde store afstandskrav, med mindre det kombineres med nedsivning. Hvis det er tilfældet, skal de samme krav som til nedsivningsanlæg opfyldes.

Anlægget skal placeres frit og med god afstand til eksisterende bevoksning (helst over 5 meter). Afstanden til bygninger, skel, vandløb og søer bør være over 5 meter.

Biologisk Mini-renseanlæg:

Ansøgningstitler: Udledning af spildevand renset i minirenseanlæg Eller Nedsivning i faskine i spildevand renset i minirenseanlæg 

Krav til ansøgning om mini-renseanlæg:

Oplysning om producent og model af mini-renseanlægget. samt et udkast til serviceaftale.

Et biologisk mini-renseanlæg skal ikke overholde store afstandskrav, med mindre det kombineres med nedsivning. Hvis det er tilfældet, skal de samme samme krav som til nedsivningsanlæg opfyldes.

Biologisk Sandfilter:

Ansøgningstitel: Udledning af spildevand renset i biologisk sandfilter 

Krav til sandfilteranlæg:

Et biologisk sandfilteranlæg skal ikke overholde store afstandskrav, med mindre at det kombineres med nedsivning. Hvis det er tilfældet, gælder de samme krav som til nedsivningsanlæg.

Det anbefales at anlægget placeres 3-6 m fra store træer og afstanden til bygninger bør være 5 meter.  

Pileanlæg: 

Du skal være opmærksom på, at der skal gives landzonetilladelse til alle typer af pileanlæg og derfor må der påregnes længere sagsbehandlingstid, end ved andre anlæg.

Ansøgningstitler: Etablering af pileanlæg til opsamling af spildevand eller Nedsivning af spildevand i åbent pileanlæg

Krav til ansøgning om pileanlæg med membran:

 • Afstanden fra pileanlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, er mindst 50 meter. 
 • Afstanden fra pileanlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme, er mindst 30 meter.
 • Afstanden fra pileanlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne en enkelt ejendom, er mindst 15 meter.
 • For pileanlæg med nedsivning, gælder de samme krav som til nedsivningsanlæg.

Afstanden til bygninger, skel, vandløb, søer og hav bør være over 5 meter.

Samletank:

Ansøgningstitel: Opsamling af spildevand i samletank

krav til samletanke: 

 • Samletanken skal være typegodkendt eller kunne godkendes af Holbæk kommune.

Afstandskrav til samletank:

 • Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, er mindst 50 meter. 
 • Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme, er mindst 30 meter.
 • Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne en enkelt ejendom, er mindst 15 meter.


Feedback

Sidst opdateret

02.11.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen