Spring til indhold

Forskellige renseløsninger

Her kan du se en beskrivelse af de mest almindelige renseløsninger, du kan etablere, for at opnå en forbedret rensning af dit spildevand.

Der findes forskellige renseløsninger, som lever op til forskellige rensekrav 

Nogle renseløsninger er uden udledning, mens andre nedsiver spildevandet. Andre renseløsninger, leder det rensede spildevand ud til for eksempel et vandløb. 

Der kan være stor forskel på de forskellige renseløsninger, for eksempel hvor synlige de er, hvor meget de fylder, hvad de koster at etablere, hvad de koster i drift, og hvilke krav der er til anlæggene. 

Bundfældningstank

Nej, ikke hvis der er skærpede rensekrav. En bundfældningstank er en del af en renseløsning, hvor den samler spildevandet fra din ejendom og skiller det fast fra det flydende, før spildevandet bliver renset.

Gå sammen med dine naboer om en fælles renseløsning

Det kan måske betale sig økonomisk, at du og dine naboer går sammen om at lave en fælles renseløsning.

Nedsivningsanlæg

Det skjulte anlæg, der kan være svært at holde øje med, da spildevandet via dræn, langsomt siver ned igennem jorden.

Beplantet filteranlæg

Et beplantet filteranlæg kan give et farverigt input i haven, der falder godt ind, og det fylder ikke for meget.

Biologisk mini-renseanlæg

Et Biologisk mini-renseanlæg er et lille renseanlæg magen til de store kommunale renseanlæg. Det næsten skjulte anlæg har fået pålagt en serviceaftale.

Biologisk sandfilteranlæg

Det skjulte anlæg, der skiller det faste fra det flydende, leder spildevandet til en pumpestation, der pumper spildevandet over i sandfilteranlægget.

Pileanlæg

Det grønne renseanlæg, der kræver en del plads i haven, men giver mulighed for at slippe for afledningsafgiften.

Samletank

Samletank. Den helt skjulte, lukkede og potentielt dyre løsning ved almindeligt vandforbrug.

Alternative renseløsninger

Det er også muligt at få tilladelse til en alternativ renseløsning. Den største forskel mellem de almindelige renseløsninger, som tidligere nævnt, og de alternative renseløsninger er, at Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger til de almindelige renseløsninger, men ikke til de alternative renseløsninger.

Regnvandshåndtering i det åbne land

Du må ikke føre regnvand til din renseløsning. Det skal håndteres for sig selv enten ved at nedsive regnvandet via faskiner, eller via en synlig nedsivning af regnvand i et regnvandsbassin.


Feedback

Sidst opdateret

16.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen