Spring til indhold

Regnvandshåndtering i det åbne land

Du må ikke føre regnvand til din renseløsning. Det skal håndteres for sig selv.

Måder du kan håndtere dit regnvand på

Du må ikke lede regnvand til din renseløsning, men du kan nedsive regnvandet via faskiner, eller du kan lave en synlig nedsivning af regnvand i et regnvandsbassin. Alternativt kan du opsamle regnvandet til havevanding. 

Du skal huske at søge om tilladelse hos Holbæk Kommunes spildevandsteam, før du etablerer en regnvandsløsning. Når arbejdet er færdigt, skal du huske at færdigmelde det. Du ansøger og færdigmelder dit projekt gennem byg og miljøportalen på www.bygogmiljoe.dk.

Faskine

Start filmen, ved at trykke på pilen nederst i venstre hjørne. 

Du kan hente faktaark om faskiner fra 2013, ved at trykke på dette link.

Regnvandsbed

Start filmen, ved at trykke på pilen nederst i venstre hjørne. 

Du kan hente faktaark om regnbede fra 2013. ved at trykke på dette link.

Hvordan gør jeg, hvis jeg skal anlægge en faskine eller et regnbed?

Du kan læse mere om, hvordan du ansøger om en af ovenstående løsninger, ved at trykke på dette link.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard