Spring til indhold

Baggrunden for kravet om forbedret spildevandsrensning

Læs hvorfor, du skal have en forbedret renseløsning på din ejendom i det åbne land.

Krav fra EU og Folketinget

EU har bestemt i sit vandrammedirektiv, at alle udvalgte vandområder (vandløb, søer og kystvande), skal opfylde målsætning om ”god økologisk tilstand”. Disse områder kaldes "målsatte områder".   

Folketinget har på baggrund af EU's vandrammedirektiv besluttet, at spildevandet fra ejendomme i det åbne land skal renses til et bestemt niveau, hvis det påvirker og forhindrer nærliggende vandløb og søer i at opfylde deres målsætning om god økologisk tilstand. I Danmark er det Miljøstyrelsen der har undersøgt og besluttet hvilke vandløb og søer, der betegnes som målsatte. De ejendomme som skal lave en forbedret rensning af deres spildevand, skal gøre dette fordi miljøstyrelsen har vurderet at spildevand er medvirkende til, at de vandløb og søer som disse ejendomme udleder til, ikke kan opfylde deres målsætning på baggrund af denne spildevandspåvirkning.   

Vandområdeplaner

Miljøstyrelsen udarbejder vådområdeplaner hvor man kan læse mere om de målsatte vandløb.

Den nuværende planperiode er gældende for 2015-2021 og der vil efterfølgende komme tredje planperiode for 2021-2027. 

Link til vandområdeplanerne på miljøstyrelsens hjemmeside


Vandløb der er belastet af organisk stof, med kraftig indvirkning på dyrelivet 

Vandløb der ikke er kritisk belastet af organisk stof  Feedback

Sidst opdateret

26.01.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen