Spring til indhold

Baggrunden for kravet om forbedret spildevandsrensning

Læs hvorfor, du skal have en forbedret renseløsning på din ejendom i det åbne land.

Krav fra EU og Folketinget

EU har bestemt i sit vandrammedirektiv, at alle udvalgte vandområder (vandløb, søer og kystvande), skal opfylde målsætning om ”god økologisk tilstand”. Disse områder kaldes "målsatte områder".   

På baggrund af EU's vandrammedirektiv, har Folketinget besluttet at spildevandet fra ejendomme i det åbne land skal renses til et bestemt niveau, hvis det påvirker og forhindrer nærliggende vandløb og søer i at opfylde deres målsætning om god økologisk tilstand. I Danmark er det Miljøstyrelsen der har fastsat, hvilke vandløb og søer, der er målsatte samt hvilke vandområder der er så påvirkede af spildevand, at det er medvirkende til, at de ikke opfylder målsætningen.   

Vandområdeplaner

Den nuværende planperiode er gældende for 2015-2021 og der vil efterfølgende komme tredje planperiode for 2021-2027. 

Du kan læse mere om vandområdeplanerne på miljøstyrelsens hjemmeside, ved at trykke på dette link.  


Vandløb der er belastet af organisk stof, med kraftig indvirkning på dyrelivet 

Vandløb der ikke er kritisk belastet af organisk stof  Feedback

Sidst opdateret

13.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen