Spring til indhold

Er der rensekrav på mit hus?

Se hvad der er planlagt for din ejendom, i forslaget til spildevandsplanen for 2020-2030.

Hvis spildevandet fra din ejendom løber til et vandløb eller en sø, som ikke har opnået lovgivningens krav om god økologisk tilstand, skal du formentlig have en ny og forbedret renseløsning. 

Du kan læse mere om kategorierne for økologiske tilstande, ved at trykke på dette link. 

Rensekrav, hvad er det?

Der er sat minimumsrensekrav for hvor godt at spildevandet skal være renset i det åbne land. Disse rensekrav variere efter hvad det målsatte vandløb eller sø som din ejendom udleder til. Rensekravene kan ses i teksten nedenunder. 

  • SOP rensekrav betyder, at der er skærpet krav til reduktion af organisk stof (O) og fosfor (P) samt nitrifikation (S).
  • SO rensekrav betyder, at der er skærpet krav til reduktion af organisk stof (O) samt nitrifikation (S).
  • OP rensekrav betyder, at der er reduktion af organisk stof (O) og fosfor (P)
  • O rensekrav betyder, at der er reduktion af organisk stof (O)

Er der rensekrav på mit hus?

Du kan i nedenstående link fremsøge din ejendom oppe i adressefeltet. Når du har søgt din ejendom frem, kommer der en rød firkant, som du skal trykke på. Herefter kommer der en tekstboks oppe i højre hjørne, hvor du kan se hvilket rensekrav der på din ejendom samt hvilken afløbskode der er registreret på ejendommen og hvornår der er planer om at du vil modtage et påbud om forbedret rensning. 

OBS: BBR er ikke altid er udfyldt korrekt. Det betyder, at nogle af de afløbskoder der er oplyst i BBR, er forkerte. Især ejendomme med kode 30, kan være forkerte og i stedet være anlæg der burde være kode 31. Det er dit ansvar som husejer, at det der står i BBR er korrekt 

Se om der er rensekrav på din ejendom, ved at trykke på dette link

 Se hvordan du ser om der er rensekrav på din ejendom

Du starter og stopper filmen ved at trykke nede i venstre hjørne. Du kan gøre filmen stor ved, at trykke på den lille firkant nederst i højre hjørne. Du gør filmen lille igen ved at trykke på den samme firkant.  Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard