Spring til indhold

Offentlig kloakering eller egen renseløsning?

Er det dyrere at skulle lave egen renseløsning i det åbne land, end at være kloakeret af Fors A/S i byen?

Offentlig kloakering eller egen løsning?

Kloakeret af Fors A/S

En gennemsnitlig husstand i Holbæk by, afleder 100 m3 spildevand om året. 

Afledningsafgiften er på 35,50 kr. inkl. moms, pr m3 vand, hos Fors A/S

Det betyder at en gennemsnitlig ejendom i Holbæk by betaler 3.550,00 kr. i afledningsafgift for hele året (Fors tal, 2023). 

Hvis man ser denne udgift over 20 år, bliver det 71.000,00 kr. uden at medregne eventuelle stigninger eller inflation.

Hvis man bygger et nyt hus eller bliver offentligt kloakeret, koster tilslutningsbidraget (engangsbeløb) for spildevand 41.465,35 kr. inklusiv moms (Fors tal, 2023). Dette beløb skal lægges oveni afledningsafgiften.

Hvis man ønsker en ny eller ekstra skelbrønd, kan man søge om dette vis Fors' hjemmeside.

Egen renseløsning

Etablering af et nedsivningsanlæg, koster i omegnen af 60.000 kr.

Afledningsafgiften er 32,31 kr. pr. m3 (minus 3,19 i reduktion for lev. af strøm til minipumpestation i 2019).

Et års forbrug på 100 mspildevand i det åbne land, koster i 2019: 32,31 kr. * 100 = 3.231 kr. 

Konklusion: hvilket er dyrest, og er der forskel?

At have egen renseløsning i det åbne land, er på sigt billigere eller ligger i samme prisleje, som at være offentligt kloakeret. 

Den store forskel på at være tilsluttet forsyningsselskabets renseanlæg og have sin egen løsning er, at afledningsafgiften i det åbne land er billigere end i byerne. Anlægsomkostningerne er til gengæld oftest højere ved at skulle lave egen renseløsning. 

Udgiften for at bo på landet og i byen er derfor sammenlignelig over tid. Feedback

Sidst opdateret

16.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen