Spring til indhold

Grødeskæring af vandløb

Grødeskæring er en almindelig årlig vedligeholdelse af vandløb. Ved grødeskæringen fjerner entreprenørerne en del af de vandplanter (grøde), der er i vandløbet.

Vi grødeskærer en til tre gange om året for at få vandet til at strømme hurtigere gennem vandløbet.

Her kan du se den foreløbige grødeskæringsplan for dit vandløb på et kort

Grødeskæring er ikke det samme som oprensning. Vi oprenser kun vandløbet, hvis vi har opmålt bundkoten (bundhøjden) til at være højere end den, der er fastsat i vandløbsregulativet. I vandløbsregulativerne står beskrevet, hvordan vores entreprenører skal vedligeholde vandløbene mht. tidspunkt, metode, bundkote og strømrendebredde mv.

Her kan du finde regulativer for offentlige vandløb

Når grødeskæringen går i gang, er det vigtigt, at du som lodsejer ved et offentligt vandløb gør dig bekendt med regulativet og følger huskelisten:

  • Du skal tåle kørsel med maskiner i arbejdsbæltet langs vandløbet. Arbejdsbæltet er normalt på 5-8 meter
  • Fjern alle hegn og lignende, som kan forhindre vores åmænd i at færdes frit langs vandløbet
  • Opsæt en markering ved drænudløb, indtag til mulepumper og lignende så entreprenørernes åmænd nemt kan få øje på dem
  • Når grødeskæringen er overstået, skal du fjerne grøden fra vandløbskanten og sprede den ud i et højst 10 cm tykt lag. Grøden må ikke spredes ud i 2 meter-bræmmen


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen