Spring til indhold

Vandløbsvedligehold

For at sikre afvandingen af de omkringliggende arealer, bliver offentlige vandløb grødeskåret og oprenset så de lever op til bestemmelserne i det gældende vandløbsregulativ.

Vandløbsvedligehold 

 På siderne herunder kan du finde diverse informationer om grødeskæring, opmåling af vandløb mm. 

Grødeskæring af vandløb

Grødeskæring er en del af den årlige vedligeholdelse af åbne vandløb. Ved grødeskæringen fjerner man de stivstenglæde vandplanter (grøde), for at sikre at vandløbet kan aflede en tilstrækkelig mængde vand.

Grødeskæring af vandløb

Grødeskæring er en almindelig årlig vedligeholdelse af vandløb. Ved grødeskæringen fjerner entreprenørerne en del af de vandplanter (grøde), der er i vandløbet. I vandløbsregulativerne står beskrevet, hvordan vores entreprenører skal vedligeholde vandløbene mht. tidspunkt, metode, bundkote og strømrendebredde mv. Her kan du finde regulativer for offentlige vandløb

Når grødeskæringen går i gang, er det vigtigt, at du som lodsejer ved et offentligt vandløb gør dig bekendt med regulativet og følger huskelisten:

  • Du skal tåle kørsel med maskiner i arbejdsbæltet langs vandløbet. Arbejdsbæltet er normalt på 5-8 meter
  • Fjern alle hegn og lignende, som kan forhindre vores åmænd i at færdes frit langs vandløbet
  • Opsæt en markering ved drænudløb, indtag til mulepumper og lignende så entreprenørernes åmænd nemt kan få øje på dem
  • Når grødeskæringen er overstået, skal du fjerne grøden fra vandløbskanten og sprede den ud i et højst 10 cm tykt lag. Grøden må ikke spredes ud i 2 meter-bræmmen
  • Der er dyrkningsfri zone i en bræmme af 2 meter fra vandløbets øverste kant.

Opmåling af vandløb

Holbæk Kommune får løbende foretaget kontrolopmåling af de offentlige vandløb i kommunen for at vurdere om der er oprensningsbehov.

Sjællandske kommuner, repræsentanter fra landbruget, Danske Vandløb og eksperter har lagt fortidens diskussioner bag sig og udarbejdet nye guidelines eller anbefalinger for opmåling af vandløb.

Guidelines for opmåling af vandløb

For hver vandløbsopmåling bliver der lavet en kontrolrapport, der sammenligner vandløbets opmålte skikkelse eller vandføring med hvad regulativet foreskriver. 

Aggersvoldløbet

Aggervoldsløbet-nord

Brændemølle Å

Byløbet

Bårupgrøften

Dønnerbækken 

Elverdamsåen

Gislinge Å 

Hørby Sørende

Kalvemose Å

Kobbel Å Amt

Kobbel Å Kommunalt

Kølle Å

Kyringegrøfterne hovedløbet

Lovledsrenden

Lundemarksløbet

Mårsøgrøften

Nr. Jernløse Enge Vest

Nr. Jernløse Enge øst

Regstrup Å

Rusrenden

Sideløb til Kobbel Å - østlig gren

Sideløb til Kobbel Å

Skelgrøften

Skolegrøften

Svinninge Å

Søndersted Grøft

Torslunde Å

Tuse Å Amt

Tuse Å Kommunalt

Tysinge Å

Vanløsemose Å

Østrup SkovløbFeedback

Sidst opdateret

03.02.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen