Spring til indhold

Vandråd

Hvad er vandrådets opgave?

Ifølge bekendtgørelse om vandråd kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres. Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.

Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord

Sekretariatskommunen Lejre Kommune har i samarbejde med kommunerne i oplandet, oprettet vandrådet for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

Se vandrådets medlemmer her

Har du spørgsmål til vandrådet kan du skrive til vandloeb@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen