Spring til indhold

Påkørte dyr på vejene

Holbæk Kommune har en kontrakt med Falck om opsamling af døde dyr på kommunens veje.

Døde dyr

Hvis man ser døde dyr på kommunens veje, har Holbæk Kommune Falck abonnement angående afhentning af døde dyr på offentlige gader og veje. Ring til:

Falcks Vagtcentralcenter på telefon 70 10 20 30.

Afhentning og bortskaffelse af døde dyr på kommunale gader og veje, i overensstemmelse med de fastlagte miljømæssige forhold, i henhold til gældende lovgivning.

Dyr opsamles ikke i naturen, dvs. udenfor kommunens veje.

Ved markerede/registrerede dyr søger Falck ejerforholdet oplyst, og ejer søges kontaktet inden dyret afleveres til destruktion.

Tilskadekomne dyr

Hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr uden mulighed for selv at bringe det til en vildtplejestation, så ring til:

Dyrenes Vagtcentral på 1812

Dyrenes Beskyttelse dækker udgifterne.

Dyrenes Beskyttelses hjemmesideFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen