Spring til indhold

Parkeringspladser

I Holbæk Kommune er der forskellige tidsbegrænsninger for parkering. Der er desuden reserveret pladser til lastbiler og tunge køretøjer i næsten alle byer i kommunen.

På kortet kan du se, hvor længe du må parkere et køretøj under 3500 kg. på de forskellige parkeringspladser i kommunen. 

Kort - med tidsbegrænsninger

For at se signaturforklaring på kortene, skal du klikke på ikonet ved siden af print-ikonet. Når kortet åbner, ser du Holbæk by, men du kan flytte kortet eller zoome ud/ind.

Er der uoverensstemmelser mellem kortene og skiltene på parkeringspladserne, er det skiltningen der gælder!

Hvor må forskellige typer køretøjer holde?

På kortet kan du se parkeringspladser for invalidekøretøjer, motorcykler, taxi, flextrafik, af- og pålæsning og køretøjer under og over 3500 kg.

Kort - med parkering for typer af køretøjer

For at se signaturforklaring på kortene, skal du klikke på ikonet ved siden af print-ikonet. Når kortet åbner, ser du Holbæk by, men du kan flytte kortet eller zoome ud/ind.

Er der uoverensstemmelser mellem kortene og skiltene på parkeringspladserne, er det skiltningen der gælder!

 

Lokal parkeringsbekendtgørelse

Ved parkering af et køretøj skal du først og fremmest være opmærksom på de almindelige bestemmelser i færdselsloven. I bekendtgørelsen er der supplerende regler for parkering af trailer, campingvogne, lastbiler og andre køretøjer, der er større end normale personbiler.

Bekendtgørelse gælder inden for alle byzonetavler.

Bekendtgørelse - Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

 

Handicapparkeringspladser

Vækst og Bæredygtighed behandler ønsker om etablering af handicapparkeringspladser på offentlige veje og på private fællesveje.

Der er på de offentlige veje og pladser anlagt flere invalideparkeringspladser, både til brug ved private ejendomme og i forbindelse med indkøbscentre og lignende.

Kort gennemgang af regler for parkering med handicapparkeringsskilte

 • Parkering er tilladt i indtil 15 minutter på steder, hvor kun af- og pålæsning er tilladt og steder med parkeringsforbud og gader i det omfang ærindekørsel er det tilladt.
 • Man må ikke overtræde standsningsforbuddet, selv om du har et handicapparkeringsskilt.
 • Parkering er tilladt i indtil 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering.
 • Tidsubegrænset parkering er tilladt på steder med 1, 2 eller 3 timers parkering.
 • Husk at det personlige parkeringskort skal ligge fuldt synligt i forruden for kontrol.

Hvem betaler for etablering af handicapparkeringsplads?

På kommuneveje etablerer kommunen handicapparkeringspladser og betaler for opsætningen.  På private fællesveje afholdes udgifterne af ansøgeren eller ejeren af vejen efter reglerne i privatvejsloven. Dette kræver, at du har alle vejejernes accept af etablering af en handicapparkeringsplads.

Se privatvejsloven.

Kort over kommuneveje og private fællesveje

Ansøgning om handicapparkeringsplads

Foruden ansøgning, skal vi til sagsbehandlingen bruge et kort hvor p-pladsen er indtegnet i forhold til vej og bygninger.  Der skal forventes en sagsbehandlingstid på 14 dage, under forudsætning af at alle nødvendige oplysninger er på plads, men det kan altid betale sig at ansøge i god tid.  I tilfælde af forhold, som kræver politiets godkendelse, må der forventes længere sagsbehandlingstid. Send oplysningerne på e-mail til vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Nedlæggelse af handicapparkeringsplads

Hvis du har kendskab til en handicapparkeringsplads, der ikke længere bliver brugt, vil vi meget gerne høre om det.  Det vil være en stor hjælp, hvis du kan oplyse, hvem der plejer at bruge pladsen, og hvorfor pladsen ikke længere benyttes.

Handicapparkeringskort

Hvis en parkeringsplads er afmærket med et kørestolssymbol er den reserveret til handicappede bilister. For at benytte pladsen skal man have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Det er Danske Handicaporganisationer der udsteder parkeringskort.

Parkeringspladser til el-biler

Der er mulighed for, at oplade el-biler flere steder på parkeringspladserne i Holbæk bymidte.

Ladestandere til el-biler

Holbæk Kommune har fokus på at fremme bæredygtighed og klimavenlige tiltag, også på transportområdet. 

Firmaet Clever har offentlige ladestandere på følgende parkeringspladser

 • ved Musikhuset Elværket, Havnevej-Syd, er der ladestandere på fire p-pladser
 • ved Føtex
 • ved Holbæk Sygehus, er der én ladestander

CLEVERs kort med ladestandere

Firmaet E.ON har offentlige ladestandere på følgende parkeringspladser

 • overfor Holbæk Station ved Bysøstræde, er der ladestandere på fire p-pladser
 • Havnepladsen, er der ladestandere på seks p-pladser

E.ON's kort med ladestandere

Skiltning

Reserveret Til El Biler

Vær opmærksom på at dette skilt angiver, at parkeringspladserne er forbeholdt el-biler, og kun må benyttes til standsning og parkering af el-biler. Det er ikke tilladt for andre typer biler at parkere der.

Hvis du holder på en plads forbeholdt el-biler, kan det medføre en afgift.

Tomgangsregulativ

Stop motoren og tænk på miljøet

Bilisterne i Holbæk Kommune er fra 1. marts 2012 omfattet af et tomgangsregulativ. Det betyder, at det ikke er tilladt at lade et motorkøretøj holde i tomgang i mere end 1 minut. Herved sparer bilisterne i kommunen miljøet for luftforurening og støjbelastning.

Hvorfor højst 1 minuts tomgang?

Biler i tomgang forurener mere end når de er i fart. Det skyldes, at en motor er bygget til at forbrænde optimalt under kørsel. Når bilen holder i tomgang, kan motoren ikke udnytte brændstoffet på samme måde, og der bliver ledt giftige gasser og flere partikler ud i luften via udstødningen.

Tomgang koster en liter brændstof i timen

Det koster masser af brændstof og dermed penge at lade motoren være tændt, når bilen, bussen eller lastbilen holder stille. Undersøgelser viser, at en moderne bil, der holder stille, bruger mellem en halv og en hel liter benzin i timen. Det svarer til at køre mellem 9 og 15 kilometer. En taxa der har motoren i ulovlig tomgang en time pr. døgn, koster nemt 3.000 - 4.000 kr. ekstra om året i brændstof.

Sluk bilen ved tomgang i mere end 1 minut, f.eks. i følgende situationer:

 • når du af- eller pålæsser varer
 • når du sætter passagerer af eller tager dem på
 • når du holder ind til siden for at bruge telefon, tjekke kort eller lignende
 • når du som taxachauffør venter foran gadedøre, ved taxaholdeplads på stationen mv.
 • når du holder pause
 • når du venter på en ledig parkeringsplads

Der er meget at vinde for alle parter - ikke mindst miljøet. Der bliver renere luft, støjpåvirkningen reduceres og der er sund økonomi i det for både transportbranchen og private bilister.

Undtagelse fra reglen

Tomgang mere end 1 minut er udelukkende tilladt:

 • når du holder i kø i trafikken
 • når det af hensyn til brugen af køretøjet efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning
 • når køretøjet fungerer som udrykningskøretøj med lyssignaler i gang eller når hensynet til passagerernes helbred nødvendiggør opvarmning
 • når der foretages komprimering af affald
 • når tomgang er påkrævet ved reparation og/eller justering af motoren
 • når der skabes trykluft, eller lignende specielle tilfælde hvor der kræves motorkraft for at betjene udstyr i forbindelse med udførelse af en arbejdsopgave.

Overtrædelse af reglerne kan straffes med en bøde.

TomgangsregulativetFeedback

Sidst opdateret

12.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Kontakt Parkeringsservice

Telefon: 72 36 36 36

Mandag - fredag kl. 08.00-13.00

 

E-mail: parkering@holb.dk