Spring til indhold

Hvad skal du gøre som grundejer?

Som grundejer er du også forpligtet til at rydde vej/sti ud for din ejendom. Se detaljerne her eller illustrationerne i højre spalte.
  • Offentlig vej i byer eller bymæssig bebyggelse: På fortov og gangsti ud for ejendommen skal sneen snarest muligt fjernes og når det er glat, gruses eller saltes. Som grundejer har du overholdt din forpligtigelse, hvis du har ryddet sne inden du tager på arbejde om morgenen.
  • Offentlige veje på landet: Ingen forpligtigelser.
  • Private fællesveje i byer eller bymæssig bebyggelse: På hele vej- og stiarealet. Det vil sige, at du som grundejer skal rydde både kørebane, fortov og stier umiddelbart efter snefald, samt gruse eller salte, når det er glat.
  • Private fællesveje eller stier på landet samt i sommerhusområder: I disse områder skal den, der har behov for, at der bliver ryddet og saltet selv gøre det.

Hvis du ikke overholder dine forpligtelser som grundejer, er du erstatningsansvarlig, hvis der sker en faldulykke. 

Læs mere i:

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladserFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen