Spring til indhold

Overkørsel, indkørsel

Tilladelse til overkørsel fra kommunevej eller private fællesvej til din grund kan gives efter Vejloven og Privatvejsloven.

Vi skal som vejmyndighed altid godkende nye indkørsler og ændring af de eksisterende. Dette gælder både på private fællesveje i byområder og på offentlige veje.

Krav til indkørslen

Ved anlæg af ny indkørsel eller udvidelse af en eksisterende er der nogle krav, som gælder både på offentlige veje og private fællesveje.
En overkørsel er det areal, der bruges som adgang til privat grund, og som ligger fra vejbelægningens kant og ind til det matrikulære skel mellem vejens areal og den private grund.

Som udgangspunkt gælder:  

  • kommunen giver kun tilladelse til, at der etableres én indkørsel til hver parcelhusgrund
  • hvis der allerede er en indkørsel, skal den fjernes
  • indkørslen må maksimalt være 5 meter bred, så 2 biler kan køre ind ved siden af hinanden med gode adgangsforhold
  • hvis man ønsker plads til fx. 3 biler på grunden, må fordelingen ske inde på grunden
  • indkørslen skal holde en vis afstand til lygtepæle og el-skabe for at undgå påkørsel
  • du skal undersøge, om der er tinglyste servitutter, eller om der er krav til adgangsforholdene i lokalplanen

Grundejeren betaler alle omkostninger

Alt arbejde på offentlige veje og private fællesveje udføres og betales af grundejeren selv. 

  • indkørslen udføres som de øvrige indkørsler på vejen, nogle steder er der blot en asfaltrampe eller sænket kantsten eller brolagte indkørsler
  • hvis der ligger en rendestensrist i vejen, står et el-skab eller en lygtepæl der, hvor du ønsker indkørslen skal være, så skal disse flyttes.

Disse nævnte ting kan påvirke omkostningerne på arbejdet.

Kommunens opgave

Før du får tilladelse skal forholdene besigtiges. Kommunen skal vurdere, om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at anlægge en indkørsel på stedet.

Søg om tilladelse til overkørsel

Ansøgninger om indkørsler skal indeholde en beskrivelse af det som ønskes lavet, dvs. mål/dimensioner, et kort der viser den/de ønskede placeringer, samt gerne foto eller illustrationer. Ansøgningen sendes til Vej og Trafik på Vejogtrafik@holb.dk.

 Feedback

Sidst opdateret

04.02.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Kontakt Vej & Trafik

Telefon: 72 36 41 60 alle hverdage fra kl. 08.00 til 13.00

Email: Vejogtrafik@holb.dk