Spring til indhold

Trafiksikkerhed

Vi arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden. Her kan du se oplysninger om hvordan vi arbejder med trafiksikkerhed, og få information om kommunens værktøjer til at forbedre fremkommeligheden og undgå ulykker.

Holbæk Kommune deltager hvert år i trafikkampagner

Bedre trafiksikkerhed opnås ikke alene ved at ændre på den fysiske udformning, den menneskelige adfærd skal også påvirkes.

Holbæk Kommune deltager, som led i trafiksikkerhedsarbejdet, i landsdækkende trafikkampagner som Rådet for Sikker Trafik står for.

På Rådet for Sikker Trafik hjemmeside kan du se:

Aktuelle landsdækkende kampagner

 

Trafiksikkerhedsrapport

I rapporten kan du se status for trafiksikkerheden på kommunens veje. Planen er desuden kommunalbestyrelsens plan for prioritering af indsatser til forbedring af trafiksikkerheden.

Gældende hastigheder

Hastigheder på vejnettet

Trafiktællinger og hastighedsmålinger

Holbæk Kommune tæller trafikken på mange veje, for at kunne vurdere trafikmængde, hastighed og trafikkens sammensætning.

Tilgængelighedsplan for Holbæk Kommune

Tilgængelighedsplanen for Holbæk Kommune har til formål at forbedre tilgængeligheden på offentlige arealer og pladser. Det skal være muligt for alle at færdes her.

2 minus 1 veje skal skabe mere tryghed for fodgængere og cyklister

De såkaldte 2 minus 1 veje har de senere år vundet frem herhjemme og skaber mere tryghed i trafikken. Er du i tvivl om, hvordan du skal bruge vejen, kan du se en film om, hvordan du kører på vejen.


Feedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen