Spring til indhold

Trafiksikkerhedsrapport

I rapporten kan du se status for trafiksikkerheden på kommunens veje. Planen er desuden kommunalbestyrelsens plan for prioritering af indsatser til forbedring af trafiksikkerheden.

På vores planportal kan du under "Andre temaplaner og rapporter" se:

Trafiksikkerhedsrapport for Holbæk Kommune

Rapporten indeholder en status for trafiksikkerheden på kommunens veje. Den er lavet på baggrund af politiregistrerede trafikuheld og en tryghedsundersøgelse, hvor skolerne har været inviteret til dialog, og alle kommunens borgere har kunnet komme med input via internettet.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen