Spring til indhold

Kloakarbejde på Orø

I forbindelse med kloakarbejde i sommerhusområdet i Brønde placeres en skelbrønd inde på grundene hos de ejendomme, der bliver kloakeret.

Brønde

Fors A/S udfører spildevandskloakering af ejendommene i sommerhusområdet i Brønde. Projektet er en del af Holbæk Kommunes spildevandsplan, hvor formålet er at forbedre vandmiljøet. I forbindelse med kloakarbejdet placeres en skelbrønd inde på grundene hos de ejendomme, der bliver kloakeret. I foråret 2017 har der været informationsmøde for de kunder, der er berørte af kloakeringen.

I forbindelse med kloakeringsarbejde af sommerhusområdet i Brønde, i perioden august 2017 til juni 2018, kan vejene være mere eller mindre spærret for gennemkørsel. Skiltningen ude på vejene vil være opdateret i hele perioden, således det tydeligt fremgår hvilke veje, der er spærret. 

Seneste nyt er, at kloakeringsprojektet er i den afsluttende fase. Entreprenøren har etableret alle ledninger, men det er endnu ikke muligt at tilslutte sig den nye kloak. Fors A/S skriver, at grundejerne vil modtage et brev, når tilslutningen er mulig.

Projektet vil kunne følges på Fors A/S - klik på markeringerne på Orø kortet, når du har åbnet Fors A/S hjemmeside.

 Feedback

Sidst opdateret

19.10.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme