Spring til indhold

Vejarbejde på Ahlgade

Fra marts til november 2019 vil anden etape af Ahlgades renovering blive foretaget. Det medfører, at gaden i en periode vil være ensrettet.

Det er omkring 20 år siden, at kørebanen på Ahlgade sidst blev lagt. De mange års trafik har sat sine spor, med felter mange løse sten. Første etape af renoveringen begyndte i efteråret 2018.

I år fortsætter renoveringen, når anden etape foretages fra marts til juni og igen fra oktober til november. Arbejdsfeltet vil ikke strække sig over hele Ahlgade, men det vil løbende bevæge sig vestover.

Med renoveringen kan hele byens ældste strøg igen blive velfungerende og brugbar for de mange trafikanter, både gående, cyklende og kørende.

Ensretning

Ahlgade vil være ensrettet, mens arbejdet står på. Køretøjer kan derfor kun få adgang fra vest, hvilket er fra Kalundborgvej, Havnegade og Lindevej. Hvis man kommer fra Smedelundsgade eller Labæk, altså fra øst, er det ikke tilladt at køre gennem Ahlgade.

I korte perioder vil de mindre sideveje, der grænser op til Ahlgade, være spærret.

Parkering og adgang

Det vil muligt at parkere på Ahlgade, dog ikke ud for selve arealet, hvor arbejdet foregår. Der er også alternative parkeringsfaciliteter i nærheden af Ahlgade, og opfordringen er at benytte sig af disse.

Der vil stadig være fri adgang til alle butikker og bygninger via de i forvejen fine gangarealer langs begge sider af Ahlgade. Gadens butikker vil altså være tilgængelige som normalt.

Tidshorisont

Renoveringsarbejdet strækker sig fra slutningen af marts til slutningen af juni – og igen fra oktober til midten af november.

For at imødekomme og tage hensyn til byens liv, arrangementer og gadens brugere vil der i en periode være lukket ned for arbejdet. Det sker henover sommeren, og på den måde minimeres gener, der er afledt af arbejdet.

Holbæk Kommune og Holbæk Byforum vil fortsætte samarbejdet og løbende orientere om projektets fremgang under hele forløbet.

Det tekniske

Hvorfor arbejder de ikke? Hvilke materialer bruger de?

Belægningen består for nuværende af chaussésten sektionsinddelt af brede bordursten.


Dette bliver også det fremtidige indtryk.


Chausséstenene renses og genbruges, men bordurstenene udskiftes til en type, der er tykkere og kortere og bedre tåler trafikken på Ahlgade.
Alle sten bliver sat i beton for at sikre en lang levetid for belægningen.


Dette betyder så også, at de felter, som er blevet lagt om, vil stå afspærret i mindst 14 dage efter at de er sat, da betonen skal have mulighed for at hærde, inden den belastes af trafik. Ellers vil stenene blive kørt løse og arbejdet spildt.


Mens betonen hærder, arbejdes der ikke i disse felter, det betyder altså ikke at arbejdet er gået i stå, men er en helt normal procedure.


Mens hærdningen pågår, arbejder brolæggere videre i de tilstødende felter.

ProcessenGamle sten fjernes fra vejen, dette foregår både med gravemaskine og med håndkraft.


Stenene er sat i beton, så alle chaussésten skal renses af og bunkes op, så de er klar til at blive lagt igen.


Bordurstenene udskiftes, da det har vist sig, at de er for tynde til at kunne klare trafikken på Ahlgade.


I stedet er indkøbt nye bordursten, som er kortere og tykkere og derved bedre tåler trafikken uden at revne.


Efter de gamle sten er fjernet, skal betonen hugges væk, og der skal lægges ny beton, som stenene skal sættes i.


Kommunen har valgt at sætte stenene i beton igen, for at sikre lang levetid for belægningen og derved færre gener for gadens butikker, beboere og trafikanter.


Når betonen er hugget væk, udlægges ny beton, som chaussésten og bordursten så sættes i.


Efter én sektion er sat (fra bordurstenrække til bordurstenrække), hældes en meget tynd beton ud over de nyligt udlagte belægningssten, som så fejes ned i alle fuger mellem stenene. Betonen har konsistens som en tynd vælling og viskositeten (graden af flydende konsistens) sikrer, at alle hulrum fyldes op, og belægningen sikres derved lang levetid uden løse sten.


Hulrum imellem belægningsstene er med til at forringe levetiden, da stenene nemmere vibreres løse under påvirkningerne fra trafikken.


Når alle fuger er fyldt op, renses overfladen af med vand og hele feltet dækkes af med presenninger.


Presenningerne sikrer, at beton ikke tørrer for hurtigt, da vedhæftningen og kvaliteten ellers forringes.


Efter minimum 14 dages tørre- og hærdetid fjernes presenningen, og belægningen er nu klar til mange års trafik.

 Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen