Spring til indhold

Vejbelysning

Fremover skal grundejere på private fællesveje betale for vejbelysningen på deres vej. Hvis du er berørt af ændringen, vil du modtage et brev fra kommunen.

Ændringer af vejbelysning på private fællesveje

Grundejere på private fællesveje skal fremover betale for vejbelysning.

Det daværende byråd har besluttet, at alle grundejere på private fællesveje fremover skal betale for vejbelysningen. Derfor bliver alle eksisterende aftaler, om at kommunen helt eller delvist betaler, nu sagt op. 

Kommunen kan stadig stå for vejbelysningen

De eksisterende aftaler bliver opsagt løbende, efterhånden som processen skrider frem. De første aftaler er sagt op med virkning fra den 1. februar 2012. Holbæk Kommune tilbyder fortsat at stå for vejbelysningen, dog mod en betaling på 420 kr. om året. Beløbet dækker el-udgifter, udskiftning af lyskilder, sikkerhedstilsyn, almindelig overvågning af anlægget samt nyanskaffelse og afskrivning.

Det er vigtigt at understrege, at kommunen ikke tjener på denne ordning. Tilbuddet skal derfor alene ses som et forsøg på at hjælpe de grundejere, som måtte være interesseret i denne service.

Ønsker grundejerne ikke at benytte kommunens tilbud, men vil gerne have lys på vejen, skal de selv sørge for vejbelysningen, som skal leve op til lovens krav. 

Berørte får informationsbrev 

Ændringen berører grundejere på private fællesveje. Alle grundejere, der er omfattet af ændringen, har fået brev med yderligere information. Holbæk Kommune har for overskuelighedens skyld valgt at dele processen op i etaper. 

Natslukning af vejbelysningen

I tidligere Tølløse og Svinninge kommuner, vil der indtil videre fortsat være natslukning af vejbelysningen ml. kl. 01.00 og 05.00. Ligesom der slukkes helt for vejbelysningen i perioden 5. maj til 8. august (de lyse nætter). 

Uændret takst i 2019 

Holbæk Kommune har fastsat taksten for 2019 for vejbelysning på private fællesveje. Taksten er uændret 420 kr. for parcelhuse. 

Fejl og mangler ved vejbelysning 

Holbæk Kommune, SEAS-NVE og Ørsted har et samarbejde omkring anmeldelser af vejbelysning der er ude af drift. 

Hvis en enkelt lampe eller hele vejen pludselig er uden lys, eller ser du en påkørt lysmast, kan du kontakte én af nedenstående. 

Holbæk Kommune (gælder ikke Orø): 

Fejlmelding til SEAS-NVE

SEAS-NVE har 10 arbejdsdage til udbedring af skaden.

På Orø:

Fejlmelding til Ørsted

Du kan også altid give os oplysningen om defekt vejbelysning via Giv et praj, som virker på mobil, tablets og pc - se under selvbetjening øverst til højre. 

Holbæk Kommune, Giv et praj

Hvor er vejene offentlige og hvor er de private?

Kort, stats- kommune- private fællesveje

 Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen