Spring til indhold

Vejbelysning

Fremover skal grundejere på private fællesveje betale for vejbelysningen på deres vej. Hvis du er berørt af ændringen, vil du modtage et brev fra kommunen.

Udbud af vejbelysning

Ved årsskiftet tilbagekøbte Holbæk Kommune belysningsanlæggene i områderne svarende til gl. Tølløse og gl. Svinninge Kommune. Dette blev bl.a. gjort med henblik på de besparelser på Co2-udledningen og driften der opnås ved at moderniserer belysningsanlæggene. Samtidig skabes der mulighed for et ensartet serviceniveau for belysning i Holbæk kommune, noget borgerne i Svinninge og Tølløse har efterspurgt længe. Der er også stadig andre områder, hvor der ikke er moderniseret og disse medtages også i moderniseringen.

Når den kommunale del af anlæggene er moderniseret, vil man overgå til at dæmpe belysningen i nattetimerne, frem for at slukke for gadelyset, og på den måde vil borgerne opleve et langt bedre serviceniveau en tidligere, hvor der har været natteslukket. Ud over den øgede tryghed det giver det også en større trafiksikkerhed at have trafikvejene belyst.

I forbindelse med tilbagekøbet og den modernisering der skal finde sted, har Holbæk Kommune valgt at udbyde opgaven med moderniseringen samtidig med en ny driftskontrak for den landfaste del af Holbæk Kommune, da anlægget på Orø stadig er ejet af Andel.

Udbuddet kan se på: https://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=64137

Arbejderne med moderniseringen vil foregå i fra sommeren 2021 og ind i efteråret 2021. Der følger information til beboerne i de berørte områder umiddelbart inden at arbejderne påbegyndes.

Natslukning af vejbelysningen

I tidligere Tølløse og Svinninge kommuner, vil der indtil videre fortsat være natslukning af vejbelysningen ml. kl. 01.00 og 05.00. Ligesom der slukkes helt for vejbelysningen i perioden 5. maj til 8. august (de lyse nætter). 

Vejbelysning på private fællesveje

Grundejere på private fællesveje skal fremover selv betale for vejbelysning.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle grundejere på private fællesveje fremover skal betale for vejbelysningen. Derfor er alle eksisterende aftaler, om at kommunen helt eller delvist betaler, nu sagt op.

For de grundejere der har takket ja til den ordning hvor Holbæk Kommune opkræver grundejerne penge for driften af deres private anlæg, er taksten fastsat til 420 kr. om året for parcelhuse for vejbelysning på private fællesveje. Beløbet går til løbende drift og afbetaling på optaget gæld i forbindelse med modernisering af anlæggene. Evt. overskud går til øget afdrag af gæld.

Fejl og mangler ved vejbelysning 

Holbæk Kommune, SEAS-NVE og Ørsted har et samarbejde omkring anmeldelser af vejbelysning der er ude af drift. 

Hvis en enkelt lampe eller hele vejen pludselig er uden lys, eller ser du en påkørt lysmast, kan du kontakte én af nedenstående. 

Holbæk Kommune (gælder ikke Orø): 

Fejlmelding til SEAS-NVE

SEAS-NVE har 10 arbejdsdage til udbedring af skaden.

På Orø:

Fejlmelding til Ørsted

Du kan også altid give os oplysningen om defekt vejbelysning via Giv et praj, som virker på mobil, tablets og pc - se under selvbetjening øverst til højre. 

Holbæk Kommune, Giv et praj

Hvor er vejene offentlige og hvor er de private?

Kort, stats- kommune- private fællesveje

 Feedback

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen