Spring til indhold

Jobbasen - beskyttet beskæftigelse

Efter servicelovens § 103

Jobbasen er rammen for Holbæk Kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Er du fysisk eller psykisk udviklingshæmmet, senhjerneskadet eller af anden grund er førtidspensionist, har du mulighed for at få et tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, hvor værkstedsassistenter sørger for, at der bliver taget særligt hensyn til dig som medarbejder. Både som den du er, og det du skal lave, så du har et godt arbejdsliv og bidrager til fællesskabet med alt det du kan.

For at få et arbejde i Jobbasen, skal du kontakte din sagsbehandler, der ud fra en socialfaglig vurdering kan indstille dig til en plads.

Du kan også læse om os på Tilbudsportalen

Når du er i Jobbasen kan du arbejde i Værkstedscenter Holbæk eller KommuneKram

Værkstedscenter Holbæk

Værkstedscenter Holbæk har en række værksteder

KommuneKram

KommuneKram er en genbrugsbutik drevet af fysisk eller psykisk udviklingshæmmede, senhjerneskadede eller borgere, der af anden grund er førtidspensionister. De får hjælp fra pædagogisk personale.


Feedback

Sidst opdateret

08.02.2018

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen