Spring til indhold

Handicap

Her kan du se tilbud til voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Du kan læse om botilbud, opgangsbofællesskaber, støtte i egen bolig, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og klubtilbud.

Botilbud for voksne udviklingshæmmede

Som voksen udviklingshæmmet har du mulighed for at søge forskellige boformer. Hvilket botilbud som er bedst for dig skal drøftes og besluttes i samarbejde med din sagsbehandler.

Personlig støtte i egen bolig

Bo & Støtte yder støtte, vejledning og hjælp til borgere med nedsat fysisk- og eller psykisk funktionsnedsættelse.

Dag- og klubtilbud

Har du brug for aktiviteter og oplevelser i din dagligdag? Vil du gerne møde andre, danne netværk og få indhold i dagligdagen - så er der flere muligheder.

Handicaphjælp

Hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, så har du mulighed for at søge hjælp til nødvendige merudgifter eller til ledsagelse


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Inge Kolls