Spring til indhold

For studerende

Tåstrup Have modtager 1 lønnet studerende pr. halvår.

Som studerende starter du med et intro forløb hvor du går som føl hos en uddannet pædagog.

Det er ikke nødvendigvis den samme pædagog der står for al introen i det daglige arbejde.

Din arbejdsplan tilrettelægges så den er i sammenhæng med husets øvrige plan og altid efter gældende overenskomst.

Arbejdstidens placering er i dag- og aftentimerne, hver anden weekend, samt på enkelte helligdage.

Læs vores praktikstedsbeskrivelse

Tåstrup Have tilbyderIndblik i arbejdet med udviklingshæmmede.Mulighed for at udvikle faglig kompetence og identitet.Mulighed for at udvikle selvstændighed og ansvarlighed i arbejde og øvelse i at analysere.Mulighed for indføring i specialviden.Gennemgang at målsætninger og pædagogiske holdninger.Viden om bruger indflydelse/medbestemmelse.Indføring i Tåstrup Haves kultur og dagligdag.Indføring om magt og omsorg.Gennemgang af gældende love og cirkulærer.Orientering om beboerenes baggrund, sociale netværk, arbejde/dagtilbud og fritid.Indføring i hvordan beboerne hjælpes med økonomi.Anvisning af faglitteratur, tidsskrifter samt anden relevant litteratur.

Personalet på Tåstrup Have er meget engageret og med en høj faglighed. Alt pædagogisk personale er forpligtet til at give råd og vejledning i det daglige.

krav og forventningerDu aftaler et besøg før praktikken.

Du kommer med en åben og positiv holdning til at arbejde med mennesker,    der har brug for hjælp/ støtte og vejledning.

Du skal deltage aktivt i "livet" på Tåstrup Have

Du har ansvaret for at stille relevante spørgsmål i forhold til arbejdsgange, metoder og pædagogik.

Du deltager aktivt i mødevirksomhed, såvel mundtligt som skriftligt.

Du tager de problemstillinger op som evt. kan opstå i et studieforløb.

Du har pligt til at læse relevant litteratur, gøre sig overvejelser om pædagogiske problemstillinger og være forberedt til vejlednings/supervisionstimer med den praktikansvarlige.

Efter det første besøg på Tåstrup Have udfærdiger du en foreløbig plan for faglige og personlige mål.Feedback

Sidst opdateret

08.02.2018

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker