Spring til indhold

Praktikstedsbeskrivelse

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Institutionens navn: Tåstrup Stræde
Adresse: Tåstrup Stræde 3 - 5, 4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 39 94 eller 72 36 39 95
E-mailadresse: taastrupstraede@holb.dk

Åbningstider: hele døgnet


Fysiske rammer, ude og inde:

Tåstrup Stræde er bygget i år 1999.

Tåstrup Stræde er p.t. under § 83 og § 85 med døgndækning.

Tåstrup Stræde består af to huse, Tåstrup Stræde 3 og 5.

Der er tilknyttet 6 lejligheder til begge huse.

Tåstrup Stræde 3 og 5 er ens og består af; Et fælles rum med køkken,

spisebord og sofa gruppe og et vaskerum.

I hver lejlighed er der badeværelse, soveværelse og stue med et åbent køkken.

Den ene lejlighed i hvert hus er større og er ment som ægtefælle lejlighed.

Hver beboer har sin egen terrasse. Ud over det, er der et fælles areal,

hvor der bl.a. er bålplads og vi har adgang på naboens fodbold-/basketball bane.

Antal brugere: P.t. bor der 12 voksne beboer, men da der er to ægtefælle lejligheder,

er der mulighed for at der bor 14 beboer på Tåstrup Stræde.

Aldersgruppe: 18 - 65+


Beskrivelse af målgruppen:

I Tåstrup Stræde bor der borger med mange forskellige handicaps

f. eks Downs Syndrom, epilepsi, autistiske træk, syns og/eller

hørenedsættelse. Nogle borgere kan derudover have en psykisk lidelse.

Alle borgere er mobile.

Indsatsområder: Vi arbejder altid ud fra, motivering til aktivitet, Hjælp til selvhjælp, Inklusion,

Selvbestemmelse og retten til eget liv samt struktur som forbyggende indsats.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af pædagogiske metoder

Den pædagogiske praksis udøves med en anerkendende tilgang og med respekt

for de individuelle ressourcer, behov og integritet. Vi lægger stor vægt på at

det er i borgerens eget hjem at vi arbejder i, og udviser stor respekt for dette.

Vi guider, støtter og vejleder i det omfang at borgeren har behov for det,

og bestræber os på ikke at overskride deres kompetencer, men udvikle dem.

Tværprofessionelt samarbejde

Vi støtter og hjælper dagligt den enkelte borger med kontakt til pårørende,

sundhedsfaglige grupper, deres arbejdsplads / dagtilbud, fritids aktiviteter mm.

Derudover samarbejder vi også i perioder med udefra kommende konsulenter.

Personalegruppen: Tåstrup Strædes personalegruppe består af, områdeleder, afdelingsleder,

8 socialpædagoger, 2 omsorgsmedhjælpere to (nattevagter ) en husassistent

og en studerende. Derudover er der ansat vikarer.

Holbæk kommune har for det pædagogiske personale indgået overenskomst

for leder-, afdelingsleder-og socialpædagog stillingerne med (SL) og for

omsorgsmedhjælper- og nattevagtsstillinger med (3F/FOA)

Linjefagsmuligheder

på praktikstedet

Sundhed, krop og bevægelse    X

Udtryk, musik og drama           X

Værksted, natur og teknik        X

Specialisering

på praktikstedet

Mennesker med funktionsnedsættelser        X
Praktikvejlederen Praktikvejlederkursus                    X

Praktikvejlederuddannelse            X

Forbesøgets

tilrettelæggelse

1. Besøg:

Efter aftale modtages den studerende af leder eller praktikvejlederen, som:

- viser rundt på Tåstrup Stræde

- orienterer om de forskellige huse

- orienterer om det hus, den studerende primært bliver tilknyttet

- orienterer om arbejdstider og der udleveres en 4 ugers arbejds rulleplan.

- orienterer om mødevirksomhed

- udleverer ark vedr. tavshedspligt og magtanvendelse

- sørger for, at der tages billede af den studerende til kommunikation

Den studerende forventes at:

- orientere om sig selv og sin erfaringsbaggrund

- orientere om begrundede forventninger til praktikken ud fra den skriftlige

redegørelse, der er lavet. Som afslutning på 1.besøg laves en opsamling af den

viden, den studerende nu har med henblik på udarbejdelse af de kommende

læringsmål for praktikken. Dato for 2. besøg aftales.

2. Besøg:

Den studerende præsenterer sine skriftlige forventninger til praktikperioden samt sin

øvrige forberedelse til praktikken, herunder notater om læsning af relevant litteratur.

Disse gennemdrøftes med praktikvejlederen.

Indledende forberedelser til udarbejdelse af læringsmål sættes i gang.

Dato for hvornår de skal være færdige

samt dato for 2/3 udtalelse og afsluttende evaluering og indstilling.

Og endelig udveksles der ideer til vejledningsplan.

Kontakt til Udd. Almindelig planlægning, datoer lægges ind i en uddannelsesplan ved 2 for besøg.

Praktikvejleder vil gennemgå 2/3 udtalelsen og afsluttende evaluering / indstilling

inden at den sendes videre til seminariet.

Praktikvejleder vil først tage en samtale med den studerende.

Hvis tingene ikke har ændret sig inden for en aftalt periode,

vil stedes leder og praktikvejleder tage endnu en samtale med studerende

samt seminariet vil blive kontaktet,

og der vil blive aftalt med seminariet hvad der skal ske der efter.

Sidste revidering: November 2013

 Feedback

Sidst opdateret

19.03.2018

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker