Spring til indhold

Aktivitetscentret Solgården

Solgården er et aktivitets- og samværstilbud til voksne med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne.

Solgården er et dagtilbud for voksne med særlige behov.

På Solgården prøver vi at blive bedre til at mestre livet og samtidig gøre det til glæde for andre.

Vi vil gerne give dig en meningsfyldt hverdag, med gode opgaver og sjove oplevelser.

Vi laver en masse gode ting, som gør andre mennesker glade, fx har vi:

 • et kantinehold som styrer kantinen
 • et rengøringshold som holder huset dejligt rent
 • et Hapse-hold, som holder rent på Holbæk fælled
 • et gå-hold som holder høns på Samsøvej
 • et gå-hold som holder orden på Kondi-stien i Strandparken
 • et kor som både træner hver uge, og nogen gange tager ud og synger med de gamle på plejehjemmene.

Der er også en masse oplevelser:

 • Ture ud af huset
 • Glad dans
 • Vi sætter drager op om efteråret
 • Vi laver hatte til fastelavn
 • Holder Påske, Halloween og Jul.

Vi er mange i huset. Derfor er vi delt op i mindre grupper hvor man møder ind og slutter af hver dag. Vi laver mange ting sammen, men grupperne er forskellige i størrelse og i aktiviteter.

Du er med til at bestemme hvad vi skal lave.

Solgården har brugerråd. Alle kan sætte punkter på dagsorden.

Vi mødes 1 gang om måneden. Punkterne på dagsordenen bliver først drøftet i din egen gruppe og så tager vi bagefter et fællesmøde, hvor vi beslutter hvad der er bedst at gøre.

Hvem kan komme på Solgården?

Alle er velkomne, uanset niveau af handicap og diagnoser.

Du skal tale med din sagsbehandler for at få lov at komme.

Vi starter altid med et besøg og måske en kort praktik for at se hvor du bedst passer ind.

De enkelte grupper

Solgården har plads til 60 brugere. Vi er opdelt i 5 grupper, hvor der foregår forskellige former for aktiviteter. Brugerne er mellem 18 og 70+ år.

Faglig linje

Solgårdens kerneopgave er: At mestre livet - til glæde for andre.

For studerende

Solgården - et godt praktiksted.
comments powered by Disqus


Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

28.09.2018

Ansvarlig redaktør

Inge Kolls

Kontakt Solgården

Aktivitetscentret Solgården
Mellemvang 9, 4300 Holbæk
Telefon: 72 36 36 39

Afdelingsleder: Jørgen Hull Fregerslev
Telefon: 72 36 44 87
E-mail: joeha@holb.dk