Spring til indhold

Høreapparat - Den kommunale høreomsorg

Bruger du høreapparat, kan du få hjælp til vedligeholdelse og vejledning i at bruge dit høreapparat mest optimalt.

Har du brug for nyt høreapparat? Læs mere her.

 

Den kommunale høreomsorg

Hvis du har behov for at få hjælp til løbende vedligeholdelse af dit høreapparat, kan du kontakte en af kommunens hørevejledere. De er uddannet til at kunne hjælpe med simple problemer, og de kan hjælpe dig, hvis du har brug for mere hjælp angående dit høreapparat. 

 

De tre afdelinger

Høreomsorgen er opdelt i tre afdelinger: en afdeling for Holbæk Midt, en afdeling for Holbæk Øst/Vest og en afdeling på Orø.

  • Høreomsorgen for Holbæk Øst og Vest betjenes af hørevejleder Bente Grüner. Du er velkommen til at kontakte Bente på telefon 72 36 53 38 eller email: begr@holb.dk. Bente har telefontid alle hverdage på nær onsdag klokken 10.30-11.00. 
  • Høreomsorgen for Holbæk Midt betjenes af hørevejleder Jette Lidegaard. Du er velkommen til at kontakte Jette på telefon 72 36 53 32 eller email: jsli@holb.dk. Jette har telefontid tirsdag og torsdag klokken 9.00-9.30. 
  • Høreomsorgen for Orø betjenes af Mia Vestergård. Du er velkommen til at kontakte Mia på telefon 72 36 66 82 eller email: mv@holb.dk. Mia har telefontid mandag, tirsdag og torsdag klokken 11.00-12.00.

Brug for mere hjælp?

Har du større problemer og behov i forbindelse med din hørelse, kan du kontakte CSU's hørekonsulenter. Det kan være problemer som:

  • undervisning i betjening og vedligeholdelse
  • udredning i forhold til hjælpemidler
  • rådgivning og vejledning
  • justering af høreapparater

Du kan kontakte CSU's hørekonsulenter mandag til torsdag klokken 09.00-11.00 på telefon 58 57 90 90.

Her kan du stille afklarende spørgsmål eller bede om en tid hos en hørekonsulent. Aftaler med hørekonsulent finder sted på Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk.Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Tyndslanger og voksfiltre

skal bestilles ved den enkelte høreapparats fabrikant. Se de papirer du fik udleveret sammen med høreapparatet, for at finde adresse og telefonnummer.