Spring til indhold

Høreapparat - Den kommunale høreomsorg

Bruger du høreapparat, kan du få hjælp til vedligeholdelse og vejledning i at bruge dit høreapparat mest optimalt.

Har du brug for nyt høreapparat? Læs mere her.

Den kommunale høreomsorg

Hvis du har behov for at få hjælp til løbende vedligeholdelse af dit høreapparat, kan du kontakte en af kommunens hjemmeplejedistrikter. Her er medarbejderne klar til at kunne hjælpe med simple problemer, og de kan vejlede dig, hvis du har brug for mere hjælp angående dit høreapparat. Hjælpen udføres som udgangspunkt i en af vores sygeplejeklinikker. Hvis du er bosiddende på et af vores plejecentre, skal du efterspørge hjælpen der.

Kontaktoplysninger hjemmeplejedistrikter:

Hjemmeplejegruppe Stenhusvej
Stenhusvej 21 kld.
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 69

Hjemmeplejegruppe Svinninge
Byparken 2
4520 Svinninge
Tlf.: 72 36 36 54

Hjemmeplejegruppe Tølløse
Mostparken 1, 1 tv.
4340 Tølløse
Tlf.: 72 36 36 62

Hjemmeplejegruppe St. Merløse
Mostparken 1, 1 tv.
4340 Tølløse
Tlf.: 72 36 36 63

Hjemmeplejegruppe Orø
Elnebjergvej 33
4305 Orø
Tlf.: 72 36 36 61

Hjemmeplejegruppe Elisabetcentret Team 1
Carl reffsvej 2
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 68

Hjemmeplejegruppe Elisabethcentret Team 2
Carl Reffsvej 2
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 67

Hjemmeplejegruppe Roskildevang og Vipperød
Faurgården 7
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 64

Hjemmeplejegruppe Ladegården
Faurgården 7
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 66

Hjemmeplejegruppen Mørkøv
Rosenvænget 100
4440 Mørkøv
Tlf.: 72 36 36 57

Hjemmeplejegruppe Jyderup
Rosenvænget 100
4440 Mørkøv
Tlf.: 72 36 36 58

Hjemmeplejegruppe Mårsø
Gl. Tuse Næs Vej 15 A
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 77

Hjemmeplejegruppe Regstrup
Hovedgaden 36
4420 Regstrup
Tlf.: 72 36 36 56

Du kan kontakte hjemmeplejegrupperne i tidsrummet 07.00 - 13.00

For at kunne blive indstillet til et høretekniskhjælpemiddel, skal du rette henvendelse til CSU i Slagelse for en nærmere udredning.

CSU-Slagelse
Rosenkildevej 88B
4200 Slagelse


Tlf. 58 57 90 90 – dagligt kl. 9-11
Mail: csuhoere@slagelse.dk
SMS: 51 56 36 96

Kriterier for bevilling

  • Du har en indstilling fra en hørekonsulent fra CSU.
  • Du lider af en varig nedsat hørefunktion.
  • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
  • Hjælpemidlet kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.


Feedback

Sidst opdateret

21.09.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Tyndslanger og voksfiltre

skal bestilles ved den enkelte høreapparats fabrikant. Se de papirer du fik udleveret sammen med høreapparatet, for at finde adresse og telefonnummer.