Spring til indhold

Biler til børn

Praksis for tilkendelse af bil til børn ligger som udgangspunkt omkring 3 års alderen. Hvis dit barn bevilges støtte til bil, bliver bilen barnets ejendom. Barnet skal have tilladelse til at optage lån fra Statsforvaltningen.
Som forældre skal du / I underskrive en friholdelseserklæring, der friholder barnet for gæld og pålægger dig / Jer at hæfte for gælden.

Holbæk kommune hjælper med det praktiske i forbindelse med optagelse af lånet.Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen