Spring til indhold

Sagsforløb

Ønsker du at søge om støtte til køb af bil, støtte til udskiftning af bil, tilskud til indretning af din nuværende bil eller afgiftsfritagelse har Holbæk kommune brug for at vide noget om :

  • Helbred
  • Gangfunktion (der skal foretages en gangtest - Der er i øjeblikket ventetid for en gangtest hos vores leverandør på 2-3 måneder)
  • Hjælpemidler
  • Kørselsbehov
  • Erhverv / uddannelse / pension
  • Økonomi (årsindkomst / betalingsevne)
  • Familie og bolig
  • Hvordan du kommer omkring på nuværende tidspunkt
  • Kørekort (påtegninger) / evt. vejledende køretest
  • Evt. afprøvning af bil og vurdering af billigst egnede bil

Holbæk kommune indsamler oplysninger bl.a. ved hjælp af egen læge, speciallæge eller andre relevante kilder. Når alle nødvendige oplysninger er indhentet træffes der afgørelse på ansøgningen.
Sagsbehandlingstiden fra ansøgningen modtages til en afgørelse foreligger er på mellem 26-52 uger.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte ergoterapeuterne Mette Schytte eller Kristina Larsen på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30-10.00 på hverdage.Feedback

Sidst opdateret

21.11.2019

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen