Spring til indhold

Tilskud til særlig indretning

Du kan søge om særlig indretning af en bil, hvis

  • Politiet stiller krav om det (kørekortspåtegning)
  • Hvis dine helbredsforhold taler for det.
  • Hvis det gør det væsentlig nemmere for dig at komme ind og ud af bilen eller for at medbringe nødvendige hjælpemidler.

Du skal altid kontakte kommunen inden iværksættelse af indretningen, da du ellers risikere et afslag. Du kan kontakte kommunen på telefonnummer 72 36 36 36.

Hvis du har fået bevilget særlig indretning i bilen, kan du søge om støtte til reparation inden reparationen udføres.Feedback

Sidst opdateret

10.11.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen