Spring til indhold

Tilskud til særlig indretning

Du kan søge om særlig indretning af en bil, hvis

  • Politiet stiller krav om det (kørekortspåtegning)
  • Hvis dine helbredsforhold taler for det.
  • Hvis det gør det væsentlig nemmere for dig at komme ind og ud af bilen eller for at medbringe nødvendige hjælpemidler.

Du skal altid kontakte kommunen inden iværksættelse af indretningen, da du ellers risikere et afslag.

Hvis du har fået bevilget særlig indretning i bilen, kan du søge om støtte til reparation inden reparationen udføres.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen