Spring til indhold

Udskiftning af bil

Ansøgning om udskiftning af bil kan normalt først ske efter 8 år, med mindre særlige helbredsforhold gør, at det kan blive nødvendigt tidligere. Ved bevilling af støtte til køb af bil dateret før 2018 kan du ansøge om udskiftning af bil efter 6 år.
Ved hver ansøgning foretager Holbæk kommune en individuel vurdering i forhold til funktionsnedsættelsen og kørselsbehovet.

Hvis du tidligere er bevilget støtte til køb af bil, indebærer dette ikke i sig selv, at der igen kan bevilges støtte.
Ved evt. afslag kan du beholde din gamle bil (hvis den er fuldt afdraget), men fritagelsen for grøn ejerafgift ophører.
Er bilen / bussen fritaget for registreringsafgift, ophører denne fritagelse også, og SKAT vil inddrage afgiften.
Hvis du fortsat ønsker at beholde bilen, skal du være opmærksom på, om bilen kræver stort kørekort.Feedback

Sidst opdateret

17.08.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen