Spring til indhold

Diabetes - testmaterialer

Der bevilges efter lov om social service § 112

Diabetes 1

 • Der ydes støtte til anskaffelse af sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker og teststrimler samt 50 % til blodsukkermåleapparat.
 • Der ydes IKKE tilskud til kanylebokse.

Kriterier for bevilling

Testmaterialer til diabetes 1 kan ydes ved:

 • Insulinkrævende diabetes.
 • Kombinationsbehandling af insulin og tabletter.

Diabetes 2

 • Der ydes støtte til anskaffelse af 150 stk. teststrimler samt 150 stk. fingerprikker (lancetter) om året.

Kriterier for bevilling

Testmaterialer til diabetes 2 kan ydes ved:

 • Tabletbehandlet diabetes.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling, hvorefter du kan kontakte nedenstående leverandør.
 • Vi har leverandøraftale med nedenstående leverandør, men du har frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.
 • Hvis du vælger at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

Reamed
Sundbyevej 19
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 46 00

Sagsbehandlingsfristen er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30-10.00 på hverdage.Feedback

Sidst opdateret

17.08.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen