Spring til indhold

Håndleds-, ankel- og brokbandager

Der bevilges efter lov om social service § 112

  • Der kan bevilges individuelt tilpassede eller færdigfremstillede bandager - eventuelt med tilpasning.
  • Der kan bevilges reservebandager af hygiejniske hensyn.

Kriterier for bevilling

  • Bandagerne kan ydes, når det anses for dokumenteret, at alle behandlingsmuligheder er udtømte, og at lidelsen er varig.
  • Det er en forudsætning, at det konkrete hjælpemiddel i væsentlig grad gør hverdagen lettere for dig.
  • Der ydes IKKE bandage til sportsudøvelse.

Sagsforløb

  • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk 
  • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.
  • Hvis du er berettiget modtager du en bevilling samt en kopi til leverandøren.
  • Der er frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.

Sagsbehandlingsfristen er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30-10.00 på hverdage.Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen