Spring til indhold

Hørehjælpemidler

Der bevilges efter lov om social service § 112

  • Et hørehjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe følgerne af stærkt nedsat hørelse.

For at kunne blive indstillet til et høretekniskhjælpemiddel, skal du rette henvendelse til CSU i Slagelse for en nærmere udredning.

CSU-Slagelse
Norgesvej 14
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 57 60

Kriterier for bevilling

  • Du har en indstilling fra en hørekonsulent fra CSU.
  • Du lider af en varig nedsat hørefunktion.
  • Hjælpemidlet kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.

Bemærk

Hørehjælpemidlet bevilges som udlån.

Sagsforløb

  • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge en indstilling fra en hørekonsulent fra CSU-Slagelse.
  • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling og en kopi af bevillingen vil blive sendt til den valgte leverandør.

Sagsbehandlingsfristen er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30-10.00 på hverdage.

 Feedback

Sidst opdateret

17.08.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen