Spring til indhold

Kateter

Der bevilges efter lov om social service § 112

Kriterier for bevilling

  • Der ydes støtte til anskaffelse af kateter, når der er tale om en kronisk lidelse. Du skal være udredt/behandlet via egen læge eller sygehus.

Bemærk

  • Der ydes IKKE tilskud til handsker, vaskeklude, saks, affaldsposer.

Sagsforløb

  • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk
  • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.
  • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling, hvorefter du kan kontakte den nedenstående leverandør.
  • Vi har leverandøraftale med nedenstående leverandør, men du har frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.
  • Hvis du vælger, at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

OneMed A/S
P. O. Pedersensvej 16
8200 Aarhus N.
Tlf. 83 10 91 09

Sagsbehandlingsfristen er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30-10.00 på hverdage.

 Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen