Spring til indhold

Kompressionshjælpemidler

Kompressionshjælpemidler bevilges efter lov om social service § 112.

 • Der ydes støtte til kompressionsstrømper, -bukser, -ærmer, -handsker og -vest.
 • Kompressionshjælpemidler kan være med forskellig trykeffekt afhængig af sygdommen.

Kriterier for bevilling

Kompressionshjælpemidler kan ved svære varige kredsløbslidelser ydes ved:

 • Svære grader af åreknuder (varicer), som ikke forsvinder efter fornøden behandling.
 • Varige følger efter blodpropper i ben og arme.
 • Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling.
 • Kronisk ødem (væske) i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar.

Bemærk

 • Kompressionshjælpemidlerne skal afhjælpe en svær varig kredsløbslidelse.
 • Der ydes IKKE tilskud til støttestrømper og antiembolistrømper (efter operation), som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser samt mindre åreknuder under graviditet.

Hvis du tidligere har haft en løbende bevilling, er denne ikke gældende mere. Du skal derfor søge på ny om kompressionshjælpemidler på Borger.dk.
Hvis du er fritaget for digital selvbetjening kan du rekvirere et ansøgningsskema ved at kontakte Hjælpemiddelafdelingen på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30-10.00 på hverdage.

Udskiftningsinterval

 • Der kan bevilges 1 stk./1 par samt tilsvarende til skiftebrug hver 12. måned.

Sagsforløb på kompressionsstrømper og -bukser

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk - uanset om det er en ny ansøgning eller en genansøgning.
 • Ved en førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.
 • Hvis du er berettiget, vil du få tilsendt en bevilling.
 • Herefter vil du blive kontaktet af en af kommunens sygeplejersker for en tid til måltagning.
 • Hvis du bliver forhindret i at møde op til den aftalte tid for måltagning, skal du tage kontakt til Holbæk Kommune så hurtigt som muligt og melde afbud på tlf. 72 36 36 36.

Leverandøraftale

 • Holbæk Kommune har leverandøraftale med nedenstående leverandør på kompressionsstrømper og -bukser.

Sahva A/S
Smedelundsgade 39
4300 Holbæk
Tlf. 70 11 07 11
www.sahva.dk

 • Du har mulighed for at vælge frit leverandørvalg jf. lov om social service § 112, stk. 3.
 • Hvis du vælger at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

Sagsforløb på kompressionsærmer, -handsker og -vest

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk  - uanset om det er en ny ansøgning eller en genansøgning.
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.
 • Der er ikke leverandøraftale med Sahva på kompressionsærmer, -handsker og -vest.

Sagsbehandlingsfristen på kompressionshjælpemidler er op til 3 uger

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30-10.00 på hverdage.

 Feedback

Sidst opdateret

17.08.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen