Spring til indhold

Parykker

Parykker bevilges efter lov om social service § 112.

Kriterier for bevilling

 • Vansirende skaldethed.

Bemærk

 • Der ydes IKKE tilskud ved midlertidig hårtab, som følge af f.eks. kræftbehandling. Har du følger efter kræftbehandling, skal du ansøge sygehuset.
 • Næsten alle parykker fremstilles idag af kunstfibre og har en gennemsnitlig holdbarhed på ca. 1 år.

Hvis du tidligere har haft en løbende bevilling, er denne ikke gældende mere. Du skal derfor søge om paryk på Borger.dk.
Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, kan du rekvirere et ansøgningsskema ved at kontakte Hjælpemiddelafdelingen på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30 - 10.00 på alle hverdage.

Udskiftningsinterval

 • Der kan bevilges 1 stk. og evt. 1 stk. til skiftebrug hver 12. måned.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk - uanset om det er en ny ansøgning eller en genansøgning.
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller speciallæge.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling.

Leverandøraftale

 • Holbæk Kommune har leverandøraftale med nedenstående leverandør.

Frida Davidsens Eftf.
Nørre Farimagsgade 17
1364 København
Tlf. 33 13 03 72

 • Du har mulighed for at vælge frit leverandørvalg jf. lov om social service § 112 stk. 3.
 • Hvis du vælger at benytte dig af det frie leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.
 • Ved brug af anden leverandør, skal der sammen med ansøgningsskemaet fremsendes et prisoverslag til Hjælpemiddelafdelingen, hvoraf det fremgår hvilken type, hårlængde og materiale parykken består af, samt samlede pris på dette.

Sagsbehandlingsfristen er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30-10.00 på hverdage.Feedback

Sidst opdateret

17.08.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen