Spring til indhold

Skinner og fodkapsler

Der bevilges efter lov om social service § 112

Kriterier for bevilling

  • Du kan ydes støtte til en skinne eller en fodkapsel, hvis du har en varig lidelse og det vurderes, at det konkrete hjælpemiddel i væsentlig grad afhjælper din nedsatte funktionsevne.
  • Bevilling ydes blandt andet, hvis du som følge af en lammelse, har en såkaldt dropfod, som er forsøgt genoptrænet.

Sagsforløb

  • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk
  • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge. Oplysningerne bruges som dokumentation for, at der er tale om en varig lidelse, og din tilstand ikke kan trænes eller behandles til det bedre.
  • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling samt en kopi til leverandøren.
  • Der er frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.

Sagsbehandlingsfristen er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30-10.00 på hverdage.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen