Spring til indhold

Synshjælpemidler

Der bevilges efter lov om social service § 112

For at kunne blive indstillet til et synshjælpemiddel, skal du rette henvendelse til CSU i Slagelse for en nærmere udredning.
CSU-Slagelse
Rosenkildevej 88 B
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 57 60

Kriterier for bevilling

Du kan søge om synshjælpemidler hvis

  • Du har en indstilling fra CSU.
  • Du lider af en varig nedsat synsfunktion.
  • Du har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse.

Bemærk

  • Der kan IKKE ydes hjælp til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation. Altså hvis behovet alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.
  • Der kan IKKE ydes hjælp, hvis du er opereret for ensidig eller dobbeltsidig grå stær erhvervet om voksen (over 18 år).

Sagsforløb

  • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge en indstilling fra CSU-Slagelse.
  • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling, og en kopi af bevillingen vil blive sendt til den valgte leverandør.

Sagsbehandlingsfristen er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30-10.00 på hverdage.Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen