Spring til indhold

Tilretning af almindeligt fodtøj med forskel i benlængde

Der bevilges efter lov om social service § 112

  • Der kan ydes støtte til hæl- og sålforhøjelse.

Kriterier for bevilling

  • Hjælp kan ydes, når der forligger dokumentation på, at forskellen mellem højre og venstre ben er mindst 2 cm.

Bemærk

  • Der gives IKKE tilskud til forskelle på mindre end 2 cm. Socialministeriet oplyser, at disse ændringer ikke er af en så væsentlig karakter, at de falder indenfor SEL § 112 området.

Sagsforløb

  • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk 
  • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra en speciallæge (kirurg, ortopæd eller en reumatolog).
  • Husk hver gang du søger om ortopædiskfodtøj, skal du medsende prisoverslag fra den leverandør, du ønsker at benytte, hvorefter du kan kontakte den nedenstående leverandør.
  • Vi har leverandøraftale med nedenstående leverandør, men du har frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.
  • Hvis du vælger, at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

Sahva A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Tlf. 70 11 07 11

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.Feedback

Sidst opdateret

03.05.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen