Spring til indhold

Kvikskranke

Ved Kvikskranken kan du få stillet et hjælpemiddel til rådighed, hvis du har en varig funktionsnedsættelse af en vis sværhedsgrad, og hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan hjælpe/lette din daglige tilværelse.

Du skal nu bestille tid, hvis du har et ærinde i Hjælpemiddelafdelingens Kvikskranke

Alle borgere der har brug for et hjælpemiddel, herunder kropsbåret, eller har brug for vejledning om hjælpemidler, skal fremover bestille tid. Du behøver ingen henvisning for at kontakte os.

Grundet Covid-19 er det kun tilladt at tage én pårørende med.

Alle der kommer i Kvikskranken skal bære mundbind

Skal du have hjælp til at udfylde et ansøgningsskema, gøres dette i øjeblikket kun via telefon.

Du kan enten henvende dig i nedenstående telefontid eller udfylde et ansøgningsskema, som du finder ved at klikke her www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Hjaelpemidler-og-forbrugsgoder.

Tidsbestilling - Tekniske Hjælpemidler kl. 8–13 på telefon: 72 36 36 36
Tidsbestilling - Kropsbårne Hjælpemidler kl. 8–10 på telefon: 72 36 36 36

Du kan få en tid i Kvikskranken i tidsrummet

Mandag 

08.30-12.00

Tirsdag 

08.30-12.00

Onsdag 

08.30-12.00

Torsdag 

10.00-17.00

 

Adresse:
Kvikskranken
Hjælpemiddelafdelingen
Ved Faurgården 7
4300 Holbæk

Hvis du føler dig syg eller har symptomer på Covid-19, skal du melde afbud.

Skal du aflevere, udskifte eller have repareret hjælpemidler bedes du ringe til Hjælpemiddelafdelingen i ovenstående telefontid på telefon 72 36 36 36.

Bemærk: Du kan ikke aflevere, få udskiftet eller repareret din hjælpemidler i Kvikskranken.

 

Ydelser i Kvikskranken

  • Bevilling af hjælpemidler jf. §§112 og 113 i lov om social service. Ex. rollator, badebænk, transport kørestol (inkluderer generel tilpasning af hjælpemidler)
  • Udlevering og instruktion i brugen af bevilligede hjælpemidler
  • Returnering af hjælpemidler samt aflevering af høre- og synstekniske hjælpemidler
  • Ombytning af defekte standard hjælpemidler
  • Rådgivning, vejledning ift. hjælpemidler borgere selv skal indkøbe (forbrugsgoder, sædvanligt indbo)
  • Generel rådgivning, vejledning om hjælpemidler, boligindretning
  • Oprette ansøgningsskema til ansøgninger om hjælpemidler
  • Rådgivning, vejledning ift. sundhedsfremmende aktiviteter
  • Råd og vejledning når aktiviteter i dagligdagen/hverdagen bliver svære

Du vil også blive instrueret i brug af hjælpemidlet.

Det kræver ingen særlig henvisning at henvende sig til Kvikskranken, og der vil være en sagsbehandlende terapeut til stede for at hjælpe dig.

Du skal selv sørge for transporten dertil.Feedback

Sidst opdateret

26.10.2020

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen