Spring til indhold

Kvikskranke

Ved Kvikskranken kan du få stillet et hjælpemiddel til rådighed, hvis du har en varig funktionsnedsættelse af en vis sværhedsgrad, og hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan hjælpe/lette din daglige tilværelse.

Ydelser i Kvikskranken

  • Bevilling af hjælpemidler jf. §§112 og 113 i lov om social service. Ex. rollator, badebænk, transport kørestol (inkluderer generel tilpasning af hjælpemidler)
  • Udlevering og instruktion i brugen af bevilligede hjælpemidler
  • Returnering af hjælpemidler samt aflevering af høre- og synstekniske hjælpemidler
  • Ombytning af defekte standard hjælpemidler
  • Rådgivning, vejledning ift. hjælpemidler borgere selv skal indkøbe (forbrugsgoder, sædvanligt indbo)
  • Generel rådgivning, vejledning om hjælpemidler, boligindretning
  • Oprette ansøgningsskema til ansøgninger om hjælpemidler
  • Rådgivning, vejledning ift. sundhedsfremmende aktiviteter
  • Råd og vejledning når aktiviteter i dagligdagen/hverdagen bliver svære

Du vil også blive instrueret i brug af hjælpemidlet.

Det kræver ingen særlig henvisning at henvende sig til Kvikskranken, og der vil være en sagsbehandlende terapeut til stede for at hjælpe dig.

Du skal selv sørge for transporten dertil.

Kvikskranken

Ved Faurgården 7
4300 Holbæk

Åbningstider

Mandag 8.30 - 12.00
Tirsdag 8.30 - 12.00
Onsdag 8.30 - 12.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag LUKKET

 Feedback

Sidst opdateret

03.01.2020

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen