Spring til indhold

Kvikskranke

Du kan få et hjælpemiddel til rådighed, hvis du har en varig funktionsnedsættelse af en vis sværhedsgrad, og det i væsentlig grad kan hjælpe/lette din daglige tilværelse.

Du skal nu bestille tid, hvis du har et ærinde i Hjælpemiddelafdelingens Kvikskranke

Alle borgere der har brug for et hjælpemiddel, herunder kropsbåret, eller har brug for vejledning om hjælpemidler, skal fremover bestille tid. Du behøver ingen henvisning for at kontakte os.

Det anbefales kun at tage én pårørende med.

Tidsbestilling - Tekniske Hjælpemidler kl. 8–11 på telefon: 72 36 36 36
Tidsbestilling - Kropsbårne Hjælpemidler kl. 8.30–10 på telefon: 72 36 36 36

Du kan få en tid i Kvikskranken i tidsrummet 

Mandag 

08.30-12.00

Tirsdag 

08.30-12.00

Torsdag 

10.00-17.00

 

Adresse:
Kvikskranken
Hjælpemiddelafdelingen
Ved Faurgården 7
4300 Holbæk

Hvis du føler dig syg eller har symptomer på Covid-19, skal du melde afbud.

Skal du aflevere, udskifte eller have repareret hjælpemidler bedes du ringe til Hjælpemiddelafdelingen i ovenstående telefontid på telefon 72 36 36 36.

 

Ydelser i Kvikskranken

  • Bevilling af hjælpemidler jf. §§112 og 113 i lov om social service. Ex. rollator, badebænk, transport kørestol (inkluderer generel tilpasning af hjælpemidler)
  • Udlevering og instruktion i brugen af bevilligede hjælpemidler
  • Returnering af hjælpemidler samt aflevering af høre- og synstekniske hjælpemidler
  • Ombytning af defekte standard hjælpemidler
  • Rådgivning, vejledning ift. hjælpemidler borgere selv skal indkøbe (forbrugsgoder, sædvanligt indbo)
  • Generel rådgivning, vejledning om hjælpemidler, boligindretning
  • Oprette ansøgningsskema til ansøgninger om hjælpemidler
  • Rådgivning, vejledning ift. sundhedsfremmende aktiviteter
  • Råd og vejledning når aktiviteter i dagligdagen/hverdagen bliver svære

Du vil også blive instrueret i brug af hjælpemidlet.

Det kræver ingen særlig henvisning at henvende sig til Kvikskranken, og der vil være en sagsbehandlende terapeut til stede for at hjælpe dig.

Du skal selv sørge for transporten dertil.Feedback

Sidst opdateret

29.11.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen