Spring til indhold

Kvikskranke

Du kan få et hjælpemiddel til rådighed, hvis du har en varig funktionsnedsættelse af en vis sværhedsgrad, og det i væsentlig grad kan hjælpe/lette din daglige tilværelse.

Du skal nu bestille tid, hvis du har et ærinde i Hjælpemiddelafdelingens Kvikskranke

Alle borgere der har brug for et hjælpemiddel eller har brug for vejledning om hjælpemidler, skal fremover bestille tid. Du behøver ingen henvisning for at kontakte os.

Tidsbestilling - Tekniske Hjælpemidler kl. 8.00 – 11.00 på telefon: 72 36 36 36.

Det anbefales kun at tage én pårørende med.

Adresse
Kvikskranken
Hjælpemiddelafdelingen
L.C. Worsøesvej 6
4300 Holbæk

Du kan få en tid i Kvikskranken i tidsrummet:

Mandag 

08.30 - 12.00

Tirsdag 

08.30 - 12.00

Torsdag 

10.00 - 17.00

Skal du aflevere, udskifte eller have repareret hjælpemidler bedes du ringe til Hjælpemiddelafdelingen i ovenstående telefontid på telefon 72 36 36 36.

Ydelser i Kvikskranken

  • Bevilling af hjælpemidler jf. §§112 og 113 i lov om social service. Ex. rollator, badebænk, transport kørestol (inkluderer generel tilpasning af hjælpemidler)
  • Udlevering og instruktion i brugen af bevilligede hjælpemidler
  • Returnering af hjælpemidler
  • Ombytning af defekte standard hjælpemidler
  • Rådgivning, vejledning ift. hjælpemidler borgere selv skal indkøbe (forbrugsgoder, sædvanligt indbo)
  • Generel rådgivning, vejledning om hjælpemidler, boligindretning
  • Oprette ansøgningsskema til ansøgninger om hjælpemidler
  • Rådgivning, vejledning ift. sundhedsfremmende aktiviteter
  • Råd og vejledning når aktiviteter i dagligdagen/hverdagen bliver svære

Du vil også blive instrueret i brug af hjælpemidlet.

Det kræver ingen særlig henvisning at henvende sig til Kvikskranken, og der vil være en sagsbehandlende terapeut til stede for at hjælpe dig.

Du skal selv sørge for transporten dertil.

Kropsbårne hjælpemidler

Har du brug for vejledning om kropsbårne hjælpemidler, bedes du kontakte sagsbehandlerne pr. telefon i telefontiden mellem kl. 8.00 – 11.00 alle hverdage på telefon: 72 36 36 36.Feedback

Sidst opdateret

18.01.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen