Spring til indhold

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler bevilges efter lov om social service § 112. De tekniske hjælpemidler bliver også kaldt genbrugshjælpemidler, da de ydes som et lån, og vi genbruger dem via vores depotfunktion.

Tekniske hjælpemidler kan være hjælpemidler inden for følgende områder

  • Hjælpemidler til personlig pleje (toiletforhøjer, badebænk mv.)
  • Hjælpemidler til mobilitet (stok, rollator, kørestol mv.)
  • Hjælpemidler til husholdningen (speciel arbejdsstol, særligt bestik mv.)
  • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen (løs rampe mv.)

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få bevilget et hjælpemiddel.

Der ydes støtte til hjælpemidler, hvis du har en varig funktionsnedsættelse og det vurderes, at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i din dagligdag, eller er en forudsætning for, at du kan udføre dit erhverv.

Hjælpemidler som skal anvendes som arbejdsredskab på en arbejdsplads, kan ikke ydes efter lov om social service § 112.

Hvis du får et hjælpemiddel bevilget, tager Hjælpemidler i Holbæk Kommune sig af eventuelle reparationer, mens du selv er ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse.

Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være omkostninger forbundet med at låne et hjælpemiddel.

Der er frit leverandørvalg, men er hjælpemidlet dyrere end det Holbæk Kommune kan anskaffe det til, skal du selv betale for merudgiften.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte terapeuterne på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Du kan også kontakte terapeuterne på e-mail: hjaelpemidler@holb.dk Denne mail er dog ikke en sikker mail, så hvis du henvender dig med personfølsomme oplysninger, anbefales det, at du sender en sikker e-mail til terapeuterne via digital post fra www.Borger.dk eller fra din E-Boks.

Tekniske hjælpemidler skal søges digitalt via www.Borger.dk eller ved brug af selvbetjeningsboksen i højre side.