Spring til indhold

Udmåling af støtten

Hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, bliver der givet støtte til køb af billigst egnede bil. Støtten bliver givet som et rentefrit lån på indtil 187.000 kr. (takst for 2018), dog højst bilens pris.

Lånet opdeles i to dele : en afdragspligtig del og en afdragsfri del. Det betyder, at du tilbagebetaler halvdelen af lånet over seks år i månedlige afdrag. Samtidig nedskriver kommunen den anden halvdel af lånet i tilsvarende månedlige beløb, således at lånet er afviklet efter seks år.

Hvis din årsindkomst er over 222.000 kr. (takst for 2018), bliver din afdragspligtige del forhøjet.

Under ganske særlige forhold kan du få støtte til køb af en bil, der koster mere end 187.000 kr. (takst for 2018). Er dette tilfældet, bliver den del af bilens pris der overstiger 187.000 kr. (takst for 2018) givet som et afdragsfrit lån, der bliver nedskrevet af kommunen over seks år.

Du kan vælge at købe en anden bil, end den Holbæk kommune har fundet billigst egnet. Bilen skal være tilsvarende egnet. Du skal selv betale merprisen for evt. særlig indretning og for selve bilen.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen