Spring til indhold

Høreapparat

En hel række af specialister i Region Sjælland står klar til at hjælpe dig, hvad enten du skal have nyt høreapparat, skal bestille batterier eller har behov for hjælp eller service.

Alle ansøgninger om høreapparat samt tilbehør dertil varetages af Region Sjælland. Ved spørgsmål kan du kontakte Region Sjællands Hotline tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 9.00 - 11.30 på telefonnummer 47 32 38 82.

Skal du have høreapparat?

Er det første gang, du skal søge om høreapparat, skal du rette henvendelse til en praktiserende øre – næse – halslæge. Ørelægen sender herefter en henvisning til "Fællesvisitation for høreapparater" på Slagelse Sygehus. Denne henvisning gælder også som ansøgning om behandling med høreapparat og som tilskud, hvis du ønsker privat høreapparat. Dette betyder, at du ikke skal sende en særskilt ansøgning, da det foregår pr. automatik via henvisning fra øre - næse - halslægen.

Slagelse Sygehus vil vurdere henvisningen, og du vil modtage et informationsbrev for det videre forløb indenfor 8 dage. Du vil endvidere få oplyst, hvilke muligheder du har i forhold til at få udleveret et høreapparat samt ventetiderne på Region Sjællands høreklinikker.

Skal du have nyt høreapparat?

Du skal sende et ansøgningsskema og skal ikke have en henvisning fra en øre – næse – halslæge forinden, medmindre at høreapparatet er erhvervet indenfor de sidste fire år.

Link til ansøgningsskema til høreapparat

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til

Slagelse Sygehus, Audiologisk Afdeling
Fællesvisitationen for høreapparater
Ingemannsvej 18, indgang 3
4200 Slagelse

eller via mail til sla-audiologisk@regionsjaelland.dk

Er det mindre end fire år siden, at du sidst fik høreapparat?

Du kan kun få et nyt høreapparat, hvis

1) Hørelsen er markant forværret udover et almindeligt forventeligt høretab.

Dette kræver en ny henvisning fra en øre-næse-halslæge. Henvisningen sendes til Fællesvisitationen på Slagelse Sygehus. Herefter følger samme procedure, som ved ansøgning om nyt høreapparat.

2) Der er legemlige forandringer eller slitage efter kort tids brug af høreapparatet, som umuliggør anvendelse af høreapparatet.

Dette kræver en henvisning fra en øre-næse-halslæge og henvisningen sendes til Fællesvisitationen på Slagelse Sygehus.

3) Høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende.

I de tilfælde skal du sende en ansøgning til Fællesvisitationen på Slagelse Sygehus, hvor du synliggør eller dokumenterer episoden for tab, tyveri eller brand.

Hvis du har fået udleveret dit høreapparat på en offentlig afdeling, skal du kontakte afdelingen, hvor du har fået udleveret høreapparatet.

Batterier og andet tilbehør til høreapparat

Batterier

Batterier udleveres fortsat uden beregning for brugeren af høreapparat.

Batterier kan bestilles hos Oticon på www.oticon.dk/bestil-batterier/

Telefonnummer vedr. batterier 39 17 74 44

Fast telefontid fra 8.00 - 16.00

Andet tilbehør til høreapparater

Gratis tilbehør gives kun til offentligt udleverede høreapparater.

Du kan bestille slanger og Tube Locks til de ældre høreapparater hos www.oticon.dk/bestil-batterier/

Hovednummer 39 17 74 44

Fast telefontid fra 8.00 - 16.00

Link til www.oticon.dk/bestil-batterier/

Slanger og filtrer til nyere høreapparater, udover de udleverede i startpakken, skal bestilles hos høreapparatproducenten. Leveres uden beregning.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte Region Sjællands Hotline for høreapparatbehandling tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 9.00 - 11.30 på telefonnummer 47 32 38 82.

Du kan ikke på denne hotline rekvirere batterier eller andet tilbehør til dit høreapparat.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen