Spring til indhold

Bleer

Der bevilges efter lov om social service § 112

Kriterier for bevilling

  • Der ydes støtte til anskaffelse af bleer, når der er tale om en varig lidelse.

  • Du skal være udredt/behandlet via egen læge eller sygehus.

Sagsforløb

  • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk 

  • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.

  • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling til dig selv, hvorefter du kan kontakte den nedenstående leverandør.

  • Vi har leverandøraftale med nedenstående leverandør, men du har frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.

    Hvis du vælger at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

Abena
Egelund
6200 Aabenraa
Tlf. 74 31 17 30

Sagsbehandlingsfristen er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.30-10.00 på hverdage.

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen