Spring til indhold

Tavshedspligt

Information om tavshedspligt og samtykke

Medarbejdere på Forsorgshjemmet Karlsvognen er underlagt tavshedspligt. Såfremt vi skal videregive informationer til andre instanser om dig, skal du godkende dette via en samtykkeerklæring.

Vær samtidig opmærksom på at vi på Forsorgshjemmet Karlsvognen har skærpet underretningspligt. 

Lov om social service § 153 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2024

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding