Spring til indhold

Tilbud til psykisk sårbare

Tilbud om personlig støtte, mødesteder og botilbud, til dig som er psykisk sårbar

Personlig hjælp og støtte

Du kan få psykisk førstehjælp i pludseligt opståede situationer og kriser. Du kan også få støtte til at håndtere hverdagen så godt som muligt

Mødesteder og idrætstilbud

På mødestederne har du mulighed for at øge din livskvalitet gennem samvær med andre og aktiviteter i fællesskab

Botilbud til psykisk sårbare

Holbæk Kommune har forskellige former for botilbud til dig med en psykisk lidelse. Her kan du få støtte efter behov, og fællesskab med de andre beboere


Feedback

Sidst opdateret

12.06.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans