Spring til indhold

Tilbud til psykisk sårbare

Tilbud om personlig støtte, mødesteder og botilbud til dig, som er psykisk sårbar.

Personlig hjælp og støtte

Du kan få psykisk førstehjælp i pludselig opståede situationer og kriser. Du kan også søge støtte til at håndtere hverdagen så godt som muligt.

Mødesteder og idrætstilbud

Mødestederne er aktivitets- og samværstilbud til unge og voksne med psykisk sårbarhed. Her kan du møde andre med lignende erfaringer, og deltage i samvær og fælles aktiviteter.

Botilbud til psykisk sårbare

Holbæk Kommune har forskellige former for botilbud til dig med en psykisk lidelse. Her kan du få støtte efter behov, og fællesskab med de andre beboere


Feedback

Sidst opdateret

11.02.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding