Spring til indhold

Tilbud til psykisk sårbare

Personlig støtte

Du kan få psykisk førstehjælp i pludseligt opståede situationer og kriser. Du kan også få støtte til at håndtere hverdagen så godt som muligt

Dag- og klubtilbud

På mødestederne har du mulighed for at øge din livskvalitet gennem samvær med andre og aktiviteter i fællesskab

Botilbud til psykisk sårbare

Holbæk Kommune har flere forskellige former for botilbud til dig med en psykisk lidelse. Det kan enten være opgangsbofællesskaber, hvor du bor i din egen lejlighed, eller det kan være et botilbud med døgndækning.


Feedback

Sidst opdateret

28.11.2019

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen