Spring til indhold

Botilbud til psykisk sårbare

Holbæk Kommune har forskellige former for botilbud til dig med en psykisk lidelse. Her kan du få støtte efter behov, og fællesskab med de andre beboere

I opgangsbofælleskaberne bor du i egen lejlighed. Her kan du få støtte fra personale, som er til stede i bestemte tidsrum.
Døgntilbud har personale hele døgnet.

Opgangsbofællesskaber

I et opgangsbofællesskab har du din egen lejlighed og har samtidig mulighed for at få individuel støtte fra medarbejdere, og fællesskab med de andre beboere

Døgntilbud for psykisk sårbare

Et døgntilbud er et sted du kan bo, med personale til stede hele døgnet


Feedback

Sidst opdateret

12.06.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans